O Firmie

Historia i współczesność

W roku 1978 zakupiliśmy na gruntach wsi Rudy w gminie Końskowola działkę rolną. Taki był początek. Na tej ziemi założyliśmy szkółkę drzewek owocowych, która cieszyła się uznaniem sadowników. Po zmianach ustrojowych w 1989 stopniowo zmieniliśmy profil szkółki na rośliny ozdobne, co do dzisiaj robi córka Dorota ze swym mężem Aleksandrem Cegiełką. Ja od 1982 roku miałem kontakty z mikrobiologami IUNG a konkretnie z nieżyjącym już dr. Wojciechem Paszkowskim i dr. Andrzejem Księżniakiem. W tamtych latach dr Paszkowski przygotowywał inokulum z bakterii Agrobacterium radiobacter K-84 do zaprawiania korzeni przeciwko guzowatości. Takie były dawne dzieje firmy, która wówczas była zwykłym gospodarstwem szkółkarskim.

Kontakty z mikrobiologami zrodziły pomysł aby spróbować produkcji grzybni mikoryzowych co było wówczas na początku rozwoju na Świecie. W 1999 roku wykonane zostały przez dr. Andrzeja Księżniaka pierwsze izolaty. Było ich kilka, a jeden z nich “JUNI X” jest stosowany do dzisiaj i to dla niemal wszystkich roślin iglastych.

Przez następne lata została dopracowana technologia rozmnażania i izolacji. Obecnie oferujemy preparaty mikoryzowe złożone najczęściej z kilku grzybni izolowanych z korzeni roślin występujących w określonych siedliskach przeważnie leśnych.

Podczas Targów Leśnych w Rogowie w 2002 roku powstał oryginalny pomysł wykorzystania opryskiwacza Kwazar do wgłębnej inokulacji szczepionek, która jest własnym, nieopatentowanym rozwiązaniem firmy i pierwszym tego typu na świecie. Są tacy, którzy uważają, że jest niemożliwym, aby takie rozwiązanie było skuteczne.

Również spektrum zainteresowań jest o wiele szersze, gdyż od iglastych i wrzosowatych doszliśmy również do wierzby, winorośli, drzew liściastych oraz do Endomikoryz.

Ogromnie ważną rolę przywiązujemy do współpracy z naukowcami, którzy w licznych doświadczeniach testują i określają przydatność praktyczną naszych szczepionek. A są to pracownicy naukowi Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i jeszcze kilku placówek naukowych. Wymienić tutaj należy prof. dr hab. Bożennę Borkowską, prof. dr hab. Leszka Orlikowskiego, prof. dr hab. Stanisławę Korszun, dr. Andrzeja Klasę no i oczywiście współtwórcę firmy dr. Andrzeja Księżniaka. Oczywiście jest tych osób coraz więcej i nie sposób wymienić wszystkich. Ważne jest to co robią dla rozwoju mikoryzacji w Polsce.

Perspektywy na przyszłość są coraz bardziej rozwojowe, gdyż zainteresowanie naszymi mikoryzami sięga od Gibraltaru po Charków i Jałtę. Zakładane są doświadczenia również poza granicami Polski, gdyż grzyby mikoryzowe są wszędzie potrzebne, a wielu miejscach zaczynają być coraz bardziej cenione.

Włodzimierz Szałański

 

poniżej do pobrania prezentacja “15 lat polskiej mikoryzacji i własnej oryginalnej technologi

kliknij w obrazek aby odczytać prezentację (plik pdf 4,2MB)


Włodzimierz J. Wojciech Szałański

Włodzimierz J. Wojciech Szałański


 

Konsultanci naukowi

Prof. dr hab. Leszek Orlikowski — Również pracownik naukowy ISiK w Skierniewicach, kierownik Zakładu Ochrony Roślin Ozdobnych, uznany fitopatolog, największy autorytet w ochronie przed Phythophthora ssp. Prowadzi badania nad ochronnym działaniem naszych szczepionek i testuje je pod tym kątem.Strona informacyjna o prof. dr hab. Leszku Orlikowskim w portalu “Nauka Polska” – kliknij tutaj.
Prof. dr hab. Tadeusz Baranowski — Kierownik Katedry Metod Ochrony Roślin, zwolennik ograniczania chemii w ochronie roślin, opiekun naukowy zieleni miejskiej Poznania. Wprowadza skutecznie mikoryzę do świadomości studentów i praktyków.Strona informacyjna o prof. dr hab. Tadeuszu Baranowskim w portalu “Nauka Polska” – kliknij tutaj.
Dr Andrzej Księżniak — Mykolog zajmujący się grzybami mikoryzowymi, pracownik IUNG-Puławy. Inicjator założenia firmy oraz główny konsultant i autor wielu izolatów mikoryzowych (Juni X). Autor wielu prac z dziedziny mikoryzowej. Szczególnie zasłużony dla Firmy.Strona informacyjna o dr Andrzeju Księżniaku w portalu “Nauka Polska” – kliknij tutaj.
Dr hab. Andrzej Klasa — Wykładowca na UWM w Olsztynie, specjalista energetyki odnawialnej, szczególnie dotyczącej wierzby energetycznej. Posiada szczególną wrażliwość i wiedzę o środowisku – ekolog z sercem.Strona informacyjna o dr Andrzeju Klasie w portalu “Nauka Polska” – kliknijtutaj.