Drzewa lasu i parku

GRZYBY DRZEW LIŚCIASTYCH

Doskonała dla wszystkich gatunków drzew liściastych w różnych odmianach:

Dąb Quercus
Buk Fagus
Brzoza Betula,  
Grab Carpinus
Klon Acer,
Lipa Tilia
Leszczyna Corylus
Topola Populus
Wierzba Salix

Rośliny uprawiane i sadzone przez człowieka są pozbawione swoich naturalnych sprzymierzeńców. Jednym z nich są grzyby mikoryzowe, które w naturalny sposób współżyją z korzeniami roślin. Szczepionka którą oferujemy zawiera żywe strzępki grzybni.Grzybnia rozrastając się zwiększa powierzchnię chłonną korzeni i zdecydowanie poprawia kondycję roślin, wspomagając również wiele innych funkcji fizjologicznych.

Wszystkie drzewa liściaste wymagają obecności grzybów ektomikoryzowych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju. Z wielu doświadczeń naukowych i praktyki wynika, że w towarzystwie naszej grzybni, adaptacja roślin po wysadzeniu na miejsce stałe inne niż las, przebiega bez stresów przesadzeniowych. Również dalszy wzrost jest zdecydowanie lepszy, drzewa mniej cierpią od chorób i stresów środowiskowych. Więcej informacji w prezentacji na stronie głównej Szczepionka ektomikoryzowa jest jako gotowa w postaci uwodnionego hydrożelu w opakowaniach amatorskich o pojemności koło 0,25 l oraz w wersji profesjonalnej jako koncentrat lub gotowa w opakowaniach 2 i 5 litrowych.

Ekspertyza dotycząca wpływu doglebowej szczepionki mikoryzowej Aesculus Mikroflor 1

Co daje mikoryza roślinie:
-lepsze odżywienie przez wyższą dostępność składników pokarmowych, w tym trudno przyswajalnych (fosfor, żelazo )
-lepsze zaopatrzenie w wodę (większa odporność na suszę) przez zwiększenie powierzchni chłonnej korzenia
-zwielokrotnienie powierzchni chłonnej systemu korzeniowego i stymulacja jego wzrostu
– wyższą odporność czynną i bierną na patogeny (fytoftoroza, fuzarioza i inne)
-lepsze i obfitsze kwitnienie, owocowanie, kondycja, żywy wygląd
-mniejsza wrażliwość na stresy środowiskowe: nieodpowiednie pH, zasolenie, susza, toksyny, metale ciężkie

Oferowane Państwu grzybnie mikoryzowe są wyizolowane z korzeni roślin rosnących w najlepszych siedliskach. Przetestowane w licznych doświadczeniach w Laboratorium Grzybów Mikoryzowych MYKOFLOR. Nasze preparaty są produktem naturalnym rozmnożonym w warunkach laboratoryjnych; nie zawierają patogenów ani saprofitów (testowane mikrobiologicznie).
Wszystkie oferowane szczepionki są “żywą grzybnią mikoryzową”, co oznacza iż znajdują się tam żywe strzępki grzybni, gotowe do natychmiastowego zasiedlenia korzeni, które znajdują się w ich zasięgu. Jest to bardzo ważne, gdyż tylko nasza firma oferuje tak bogaty asortyment grzybni biologicznie aktywnych.
Żywa grzybnia mikoryzowa w odróżnieniu od preparatów suchych jest w stanie uwodnionym gotowa do natychmiastowej reakcji z rośliną. W formie żelowej zawiesiny ma trwałośc paru lat w temperaturze około 0stC, a żywotność traci po wysuszeniu.
Najważniejszą zaletą tak przygotowanych szczepionek jest łatwość i szybkość nawiązania przez grzyby symbiozy z rośliną, gdyż żywe strzępki są gotowe do tego i wręcz czekają na korzenie, które przecież są ich żywicielem. Zupełnie inaczej jest gdy podajemy suchą szczepionkę zarodnikową. Zarodniki bowiem kiełkują niechętnie, konieczny jest bodziec biochemiczny, aby mogły skiełkować, a takie bodźce wytwarzają inne grzyby mikoryzowe.

 

Chcesz wiedzieć więcej?
MIKORYZA to występująca od początków życia na Ziemi symbioza grzybów i roślin. Dzięki grzybom rośliny mogły opanować wiele miejsc niesprzyjających wegetacji i rosnąć w najtrudniejszych warunkach. Jako naturalny stymulator wzrostu mikoryza zawsze pomaga.
Ektomikoryza jest formą mikoryzy (symbiozy grzyba z korzeniem) polegająca na wnikaniu strzępek grzybni tylko do kory bez wrastania do komórek korzenia. Nitkowata sieć grzybni oplata korzenie drzew, zwiększając przy tym powierzchnie chłonną korzenia poprawiając zaopatrzenie rośliny w wodę i sole mineralne. Enzymy wydzielane przez grzyby rozkładają niektóre składniki próchnicy, tak że oba organizmy mogą je wykorzystywać. Grzyby pobierają też z gleby związki azotowe i fosforowe udostępniają je drzewom, oraz wytwarzają witaminy z grupy B i inne ciała czynne , które bezpośrednio regulują wzrost roślin. W zamian za to mikoryzy otrzymują wysokogatunkowe węglowodany i inne substancje odżywcze, których ze względu na brak chlorofilu nie są w stanie same wyprodukować, a dla roślin to produkt uboczny i niewiele z nich korzystają. Grzyby mikoryzowe i rośliny zawsze ściśle ze sobą współpracują czerpiąc wzajemne korzyści.

 

SYMBIOZY MIKORYZOWE I BAKTERIE WSPOMAGAJĄCE MIKORYZY POMOCNE W HODOWLI WIERZBY ENERGETYCZNEJ (SALIX VIMINALIS L.) W WARUNKACH STRESU EKOLOGICZNEGO.

Wyniki badań mikoryz wierzbowych autorstwa prof. AJD dra hab. Piotra Krupy.

W ostatnich latach coraz wyraźniej dostrzegamy problem nieodwracalnego zużycia naturalnych zasobów energii. Powszechne stało się już pozyskiwanie jej z nowych, alternatywnych źródeł. Jednym z obiecujących rozwiązań jest wykorzystanie biomasy roślinnej. Hodowla szybkorosnących drzew i krzewów nie tylko rozwiązuje problem pozyskiwania nowych źródeł energii, ale także stanowi doskonałą alternatywne zagospodarowania nieużytków, wzbogacenia krajobrazu, wzmocnienia gruntu czy dostarczenia pożywienia dla zwierzyny. Doświadczenia krajów skandynawskich, które problemem odnawialnych źródeł energii zajmują się od ponad 30 lat, pokazują, że doskonale w warunkach europejskich nadaje się do tych celów wierzba. Rodzaj Salixposiada ponad 300 gatunków, zasiedlającymi skrajne siedliska – od suchych i ubogich po wilgotne i żyzne. Do celów komercyjnych wyselekcjonowano wiele form i odmian wierzby konopianki (Salix viminalis), naturalnie występującej nad brzegami rzek stawów. Od kilku lat w wielu miejscach Polski powstają liczne plantacje wierzby energetycznej, której produkcja może być opłacalna zarówno ze względów ekonomicznych jak i ekologicznych. Wiele zakładanych na terenach porolnych plantacji wierzby energetycznej choruje, a przewidywane wartości biomasy są nieosiągalne. Najbardziej prawdopodobną przyczyną obumierania sadzonek może być brak w glebie odpowiednich symbiontów grzybowych i bakteryjnych.

Jak wykazały liczne badania przeprowadzone przez zespół Katedry Mikrobiologii i Biotechnologii Akademii Jana Długosza w Częstochowie, mikoryzy i towarzyszące im bakterie są niezbędne do wzrostu i rozwoju wierzby energetycznej. Symbioza grzybowo-bakteryjna to nie tylko zwiększenie biomasy (ryc 1), to często jedyna droga do przetrwania roślin na określonym terenie. Udowodniono dla przykładu ochronną rolę bakterii i grzybów wspomagających wzrost wierzby podłożu skażonym polutantami w tym metalami ciężkimi (Krupa 2006, Krupa, Jaworska 2007, Krupa 2009, MarczaK, Myga, Krupa 20010) . Przewaga zmikoryzowanych sadzonek uwidacznia się więc najwyraźniej w trudnych warunkach wzrostowych roślin. Na terenach trudnoodnawialnych, porolnych, antropogenicznych symbionty umożliwiają przetrwanie roślin dostarczając im zwiększone ilości wody i soli mineralnych, filtrując i immobilizując zanieczyszczenia, a także chroniąc korzenie przed atakiem patogenów.

1. Piotr Krupa (2006) Bakterie i grzyby wspomagające rozwój wierzby energetycznej (Salix viminalis). Acta Agraria et Silvestria. Vol. XLIX: 297-303

2. Piotr Krupa, Magdalena Jaworska.2007. Willow (Salix viminalis L.) and bioticfactors affecting its growth under haevy metals stress. Ecological Chemistry and Engineering.vol 14, No 9 : 981-987.

3. Piotr Krupa. 2009. Ektomikoryzy i ich znaczenie dla roślin rosnących na terenach zdegradowanych przez przemysł. Sylwan 153 (3) 189-196.

4. Magdalena Marczak, Magdalena Myga-Nowak, Piotr Krupa. 2010. Ekologiczne aspekty współżycia roślin z grzybami.Sylwan 154 (4): 234-241

GRZYBY DRZEW IGLASTYCH

Zalety mikoryzy MYKOFLOR:

– łatwe dozowanie bez użycia żadnych pistoletów
– zagęszczona formuła szczepionki daje szybsze efekty
– stosuje się RAZ na całe życie rośliny
– duża pojemność 250 ml
– opakowanie wystarcza dla 25 roślin

Co daje mikoryza roślinie:

-lepsze odżywienie przez wyższą dostępność składników pokarmowych, w tym trudno przyswajalnych (fosfor, żelazo )
-lepsze zaopatrzenie w wodę (większa odporność na suszę) przez zwiększenie powierzchni chłonnej korzenia
-zwielokrotnienie powierzchni chłonnej systemu korzeniowego i stymulacja jego wzrostu
– wyższą odporność czynną i bierną na patogeny (fytoftoroza, fuzarioza i inne)
-lepsze i obfitsze kwitnienie, owocowanie, kondycja, żywy wygląd
-mniejsza wrażliwość na stresy środowiskowe: nieodpowiednie pH, zasolenie, susza, toksyny, metale ciężkie

Oferowane Państwu grzybnie mikoryzowe są wyizolowane z korzeni roślin rosnących w najlepszych siedliskach. Przetestowane w licznych doświadczeniach w Laboratorium Grzybów Mikoryzowych MYKOFLOR. Są to najnowocześniejsze produkty polecane przez Polskie Towarzystwo Mikoryzowe do stosowania amatorskiego i profesjonalnego. Nasze preparaty są produktem naturalnym rozmnożonym w warunkach laboratoryjnych; nie zawierają patogenów ani saprofitów (testowane mikrobiologicznie).
Wszystkie oferowane szczepionki są “żywą grzybnią mikoryzową”, co oznacza iż znajdują się tam żywe strzępki grzybni, gotowe do natychmiastowego zasiedlenia korzeni, które znajdują się w ich zasięgu. Jest to bardzo ważne, gdyż tylko nasza firma oferuje tak bogaty asortyment grzybni biologicznie aktywnych.
Żywa grzybnia mikoryzowa w odróżnieniu od preparatów suchych jest w stanie uwodnionym gotowa do natychmiastowej reakcji z rośliną. W formie żelowej zawiesiny ma trwałośc paru lat w temperaturze około 0stC, a żywotnośc traci po wysuszeniu.
Najważniejszą zaletą tak przygotowanych szczepionek jest łatwośc i szybkość nawiązania przez grzyby symbiozy z rośliną, gdyż żywe strzępki są gotowe do tego i wręcz czekają na korzenie, które przecież są ich żywicielem. Zupełnie inaczej jest gdy podajemy suchą szczepionę zarodnikową. Zarodniki bowiem kiełkują niechętnie, konieczny jest bodziec biochemiczny, aby mogły skiełkowac, a takie bodzce wytwarzają inne grzyby mikoryzowe.

Chcesz wiedzieć więcej?
MIKORYZA to występująca od początków życia na Ziemi symbioza grzybów i roślin. Dzięki grzybom rośliny mogły opanować wiele miejsc niesprzyjających wegetacji i rosnąć w najtrudniejszych warunkach. Jako naturalny stymulator wzrostu mikoryza zawsze pomaga.

Ektomikoryza w formie szczepionki płynnej to forma mikoryzy (symbiozy grzyba z korzeniem) polegająca na wnikaniu strzępek grzybni tylko do kory bez wrastania do komórek korzenia. Witkowata nic grzybni oplata korzenie drzew, zwiększając przy tym powierzchnie chłonną korzenia poprawiając zaopatrzenie rośliny w wodę i sole mineralne. Enzymy wydzielane przez grzyby rozkładają niektóre składniki próchnicy, tak że oba organizmy mogą je wykorzystywac. Grzyby pobierają też z gleby związki azotowe i fosforowe udostępniają je drzewom, oraz wytwarzają witaminy z grupy B i inne ciała czynne które bezpośrednio regulują wzrost roślin. W zamian za to mikoryzy otrzymują wysokogatunkowe węglowodany i inne substancje odżywcze, których ze względu na brak chlorofilu nie są w stanie same wyprodukowac, a dla roślin to produkt uboczny i niewiele z nich korzystają. Grzyby mikoryzowe i rośliny zawsze ściśle ze sobą współpracują czerpiąc wzajemne korzyści.

 

W okresie 2005 – 2008 w szkółce leśnictwa Telšių prowadzono doświadczenia nad biopreparatem „Juni-X”

W okresie 2005 – 2008 w szkółce leśnictwa Telšių prowadzono doświadczenia nad biopreparatem „Juni-X”  firmy „Mykoflor” wyprodukowanego dla roślin iglastych. Cztery lata doświadczeń wykazały pozytywny wpływ sztucznej mikoryzacji.
  1. Można zaproponować zakładanie szkółek leśnych na byłych użytkach rolnych z wykorzystaniem właśnie z zastosowaniem badanego biopreparatu mikoryzowego.
  2. Bioprepart „Juni-X” jest łatwy do zastosowania zarówno na podłożach mineralnych jak i torfowych.
  3. Gdy mikoryzowano siewki świerka (Picea abies Karst.) na wiosnę ich wzrost w szkółce można było skrócić o rok otrzymano bowiem wysokie trzyletnie drzewka (uprawiano je w nie w systemie 2 +2 ale 2+1 lub przez 3 lata).
  4. Bez żadnej wątpliwości system korzeniowy roślin mikoryzowanych był większy i bardziej obfity i sadzonki te przyjmowały się doskonale.
  5. Wydatki na szczepionkę mikoryzową w pełni spłaciły oszczędności na zakupach nawozów i fungicydów a zyskiem był lepszy stan drzewek.

W roku 2014 szkółka leśnictwa Telšių ma zamiar zakupić preparaty mikoryzowe firmy „Mykoflor” w celu zamikoryzowania wszystkich sadzonek drzew iglastych i brzozy rosnących w szkółce.

Podpisano Bronislavas Banys

Stosowanie:

 

projekt i realizacja