Proekologiczne metody poprawy jakości środowiska glebowego, plonowania i jakości plonów w produkcji ogrodniczej !

Gru 4, 2019Aktualności, Mikoryzacja, Mykoflor, Sady i jagodniki

Problemy  producentów upraw roślinnych z dostosowaniem się do wymogów nowoczesnych technologii upraw (integrowanej, ekologicznej) wynikają w dużej mierze z niedostatku dostępności biologicznych środków i skutecznych metod zwiększania i polepszania jakości produkcji roślinnej.

Poszukiwania bezpiecznych dla środowiska i opłacalnych dla producentów naturalnych sposobów wspomagania wzrostu roślin, alternatywnych dla nawozów syntetycznych i pestycydów prowadzone są z wielu powodów:

  • postępującej degradacji gleb (zakwaszenie, zanieczyszczenia przemysłowe i rolnicze, utrata substancji organicznej/próchnicy , zanik drobnoustrojów i  inne)
  • zmiany klimatyczne i związane z tym długotrwałe deficyty wody glebowej, zagrożenie erozją wietrzną,
  • zagrożenia dla ekosystemów związane z utratą bioróżnorodności organizmów, poczynając od drobnoustrojów glebowych,

Niska jakość żywności produkowanej konwencjonalnie, z wykorzystaniem wysokich dawek nawozów syntetycznych (zwłaszcza azotowych i fosforowych) i środków chemicznej ochrony roślin (syntetyczne pestycydy),z niedostateczną zawartością ultra- i mikroelementów – bezpośrednio przekłada się na zwiększenie występowania chorób cywilizacyjnych u jej konsumentów (przewlekłe, niezakaźne jak np. cukrzyca, nowotwory, alergie i wiele innych).

Laboratorium Mykoflor® – strategia i naturalne rozwiązania dla produkcji roślinnej – pomocą dla producenta.

Działania firmy ukierunkowane są na wykorzystanie w różnych dziedzinach produkcji roślinnej naturalnych powiązań drobnoustrojów glebowych z rośliną poprzez jej system korzeniowy. Główny nacisk kieruje się na drobnoustroje symbiotyczne, zwłaszcza grzyby mikoryzowe. Do tej grupy zaliczamy również, występujące w powiązaniu z nimi, grzyby nicienio- i owadobójcze; są one niezwykle ważne, gdyż ich występowanie w najlepszych siedliskach świadczy o wysokiej efektywności w utrzymaniu dobrej kondycji roślin.

Drugą grupę zainteresowania stanowią drobnoustroje asocjacyjne, zwłaszcza bakterie glebowe, które w luźniejszym związku z systemem korzeniowym rośliny również mogą poprawiać jej wzrost i zdrowotność. Związane jest to ze stymulacją rozwoju systemu korzeniowego za pośrednictwem metabolitów bakteryjnych o charakterze hormonalnym, metabolitów ograniczających aktywność drobnoustrojów chorobotwórczych w strefie korzeniowej rośliny czy metabolitów zwiększających dostępność wody, bezpośrednio (śluzowe polisacharydy, mukopolisacharydy) i pośrednio poprzez poprawę agregacji mineralnych cząsteczek glebowych, tzw. gruzełkowatości (glomaliny). Część izolatów bakterii uzyskanych z systemu korzeniowego i samych korzeni rośliny, wykazuje często efekt wspomagania nawiązywania i rozwoju symbiozy wyselekcjonowanych grzybów mikoryzowych z korzeniami rośliny (helpery), a także wiązania azotu atmosferycznego. Z tego względu opracowywane są zarówno szczepionki wieloskładnikowe w oparciu o wyselekcjonowane gatunki grzybów mikoryzowych  oraz mieszane z wykorzystaniem zarówno wspomnianych grzybów jak i bakterii asocjacyjnych o korzystnym oddziaływaniu na roślinę, poprzez interakcje z jej systemem korzeniowym. Z naszych dwudziestoletnich doświadczeń wynika jasno, że najlepsze są szczepionki wieloskładnikowe, gdyż wtedy roślina decyduje z jakim partnerem nawiązuje symbiozę. Laboratorium Mykoflor® celowo nie akcentuje słowa „innowacyjność” swoich rozwiązań gdyż są to rozwiązania naturalne, „wymyślone” w mierzonych często setkami milionów lat okresach –  przez organizmy, które żyjąc równolegle w tym samym środowisku, ewolucyjnie dostosowały swoje wzajemne wymagania do wzrostu i przeżycia w zmiennych, często  niekorzystnych warunkach środowiska glebowego; my te rozwiązania tylko stosujemy.

Efektem komercjalizacji wspomnianych zależności pomiędzy drobnoustrojami i rośliną są szczepionki zawierające   strzępki i zarodniki grzybów mikoryzowych oraz wyselekcjonowane żywe bakterie i przetrwalniki :

  • szczepionki endomikoryzowe są oparte na namnożonych grzybach należących do rodzaju Glomus i Gigaspora przeznaczone dla roślin zielnych
  • szczepionki ektomikoryzowe, symbiotyczne grzyby drzew leśnych, tj. podstawczaki (Basidiomycetes) różne gatunki oraz workowce (Ascomycetes) jak rodzaj Tuber (trufla); dla roślin zdrewniałych
  • szczepionki erikoidalne (dla borówek i innych wrzosowatych):  Oidiodendron sp., Meliniomyces sp. Hymenoscyphus sp. i inne

Informacje powyższe powinny szczególnie zainteresować producentów żywności ekologicznej, gdyż wprowadzenie grzybów mikoryzowych do technologii produkcji daje wieloletnią gwarancję znacznie wyższych  plonów przy wyraźnej poprawie ich jakości smakowej i dietetycznej. Dodatkowym bonusem w niektórych uprawach jest możliwość zbierania owocników trufli, ponieważ te grzyby są bardzo efektywne mikoryzowo i dlatego wprowadzamy je od 2020 roku do niektórych szczepionek.

Rudy 28.11.2019

Dr Andrzej Księżniak (IUNG-PIB)
Inż. ogrodnik Włodzimierz Szałański

Grusze 2014 r. – (Artykuł – kliknij)

Grusze 2017 r. – (Artykuł – kliknij)

 

Maliny 2017 r. – (Artykuł – kliknij)

Maliny 2019 r. – (Artykuł – kliknij)

Truskawki zamikoryzowane w pierwszym roku po posadzeniu. (Wojciechów)

Truskawki zamikoryzowane w pierwszym roku po posadzeniu. (Wojciechów)

Kontakt

Zamówienia mikoryzy profesjonalnej:
Włodzimierz Szałański
Właściciel
tel. +48 502 236 128

Rudy 84, 24-130 Końskowola
e-mail: mikoryza@mykoflor.pl


tel. in english on scientific matters
+48 501 250 617 – Andrzej Klasa, Ph.D
Mail (in english): 
aklasa@uwm.edu.pl – Andrzej Klasa, Ph.D

Usługi mikoryzacyjne:
mgr Jerzy Nieswadba
tel.: 500 031 733, 602 535 417
e-mail: jurek@mykoflor.pl

Archiwa

projekt i realizacja