Ektomikoryza nową technologią w uprawie oliwek – Olea europea.

Oliwki to drzewa z owoców których od tysięcy lat wytłacza się oliwę. Od tego czasu są w uprawie polowej i chociaż w już Nowym Testamencie użyte jest określenie „ogród oliwny” to o właściwościach oliwek wiedziano znacznie wcześniej ; udokumentowano uprawę oliwek już 5000 lat p.n.e. Można z pewnością stwierdzić jeden fakt; zanim powstały ogrody oliwne to drzewa oliwek rosły w śródziemnomorskim lesie zwanym „makia”, w naturalnych warunkach siedliskowych. Oznacza to również, że oliwki, jak wszystkie drzewa pochodzą z lasu i podlegają tym regułom wzrostu i rozwoju co inne, czyli korzystają z symbiozy ektomikoryzowej .

1

W czasach nowożytnych a szczególnie w XX wieku, uprawa oliwek została zintensyfikowana głownie za sprawą nowoczesnej chemii; nawozy sztuczne i środki ochrony roślin. Stosowanie tych produktów wywołało złudzenie, że powinniśmy uzyskiwać wysokie plony dobrej jakości proporcjonalnie do zastosowanych środków.  Jednakże stosowanie coraz większych dawek środków chemicznych prowadzi do wyniszczenia mikroflory i mikrofauny glebowej, zwiększenia populacji szkodliwych organizmów (nicienie) oraz do redukcji zamiast spodziewanego wzrostu plonowania.

Jednak całkowita rezygnacja z nawozów i pestycydów nie jest jeszcze możliwa, gdyż mogłyby drastycznie spaść plony, oczywiście tam gdzie są zadowalające. Ponieważ zastosowanie coraz wyższych dawek nawozów daje efekt ograniczenia wzrostu i plonowania; należy więc zastosować sposób biologiczny a nie chemię. Takim rozwiązaniem są grzyby ektomikoryzowe podane do systemu korzeniowego, które lepiej wykorzystują związki mineralne.                                                                                                                                         W warunkach basenu Morza Śródziemnego jednym z ważniejszych czynników ograniczających plonowanie upraw jest niedostatek wody pochodzącej z opadów. Ten niedostatek powoduje szereg ujemnych zjawisk glebowych, gdyż z suszą często związane jest w nowoczesnym rolnictwie nadmierne zasolenie gleby dodatkowo zwiększane nadmiernym nawożeniem. Powoduje to toksyczne zwiększenie potencjału osmotycznego gleby, co z kolei daje efekt braku wody nawet przy jej względnym dostatku. Ostatecznym efektem jest słabe plonowanie a nawet zamieranie plantacji, gdyż żadna roślina długo nie pożyje przy braku wody; nawet kaktusy jej potrzebują.

2

Zastosowanie naszych szczepionek ektomikoryzowych specyficznych dla konkretnych grup roślin (oliwki, winogrona, migdały, figi i inne) dało doskonałe efekty na tych uprawach gdzie się na to zdecydowano. W trudnych tropikalnych warunkach rośliny nie tylko że dały wyższy plon, ale dodatkowo lepszy jakościowo. Ciekawe efekty uzyskano w mikoryzacji plantacji topolowej w Andaluzji. Po kilkumiesięcznej suszy część mikoryzowana była żywa, miała 6 metrowe przyrosty a gleba pod topolami była świeża-wilgotna. Część bez mikoryzy uschła. Dowodzi to znanego z Teneryfy zjawiska gromadzenia rosy przez grzybnię. Jeżeli las gromadzi wodę, to plantacje też może. Grzybnia akumuluje wodę jak gąbka i również potrafi ją  wydostać z miejsc dla rośliny niedostępnych.

3

Z lewej po mikoryzacji                                   Z prawej bez mikoryz

 

Przechodząc do możliwości i efektów w uprawie oliwek, to można by je w skrócie określić jako rewelacyjne, albowiem szczepionka którą się stosuje jedynie raz w całym życiu plantacji (chyba że zostanie zniszczona) daje efekty wzrostowe i plonotwórcze bez innych dodatkowych zabiegów. Czyli jednorazowym zabiegiem którego koszt rozkłada się na kilkadziesiąt lat uzyskujemy plon wyższy i lepszy. Z danych doświadczalnych na dużej plantacji w Chorwacji (Omajola) i Hiszpanii (Oleic Bovera) wynika, że szczepionki spowodowały:

  • – większe przyrosty pędów i ich lepsze opąkowanie;
  • – na drzewach jest więcej kwiatów i następnie owoców;
  • – zwiększenie rozmiarów owoców;
  • – wyższa zawartość oliwy w owocach – średnio o 20%;
  • – mniejsze porażenie przez larwy muchówki (około 80%);
  • – w sumie około dwukrotny plon oliwy z plantacji zamikoryzowanej 3 lata temu za 50€ rocznej raty kosztów zabiegu w czasie 30 lat jej życia; inwestycja wysoce opłacalna.

 

4

Wskaźniki fizyczne i chemiczne owoców oliwek (mikoryzacja maj 2014; zbiór grudzień 2014; Bovera – Katalonia; wartości średnie z trzech analiz)

Kwasy tłuszczowe %

Zawartość tłuszczu % miąższu

Tokoferole

mg/1000g tłuszczu

16:0

16:1

18:0

18:1

18:2

α18:3

Kontrola

15,38

1,51

1,84

74,06

5,4

0,715

30,21

144,9

Mikoryza

15,88

1,58

1,85

74,52

5,4

0,755

32,90

156,8

 

Średnica pionowa (mm)*

Średnica pozioma (mm)*

Masa 10 owoców (g)**

Udział pestki (%)**

Kontrola

11,5 ± 1,0

12,8 ± 1,1

14,6 ± 1,1

37,3 ± 3,7

Mikoryza

12,0 ± 0,9

13,7 ± 0,8

16,1 ± 1,1

33,1 ± 2,7

*średnia ze 150 pomiarów ± błąd standardowy

** średnia z 15 pomiarów ± błąd standardowy

 

Musimy podkreślić wysoką jakość biologiczną szczepionek ektomikoryzowych MYKOFLOR które zawierają wyłącznie żywą grzybnię ektomikoryzową , co w praktyce oznacza łatwość i szybkość nawiązania  symbiozy z rośliną. Dodatkową wartością tych preparatów jest ich wysoka specyficzność, co oznacza  najwyższą skuteczność i szybkie efekty zamikoryzowania określonej grupy roślin dla której są przeznaczone. Skuteczność jest również wynikiem sposobu pozyskiwania grzybni; izolujemy ja z korzeni drzew rosnących w zdrowym naturalnym lesie, gdyż jak już wcześniej zauważono wszystkie drzewa pochodzą z lasu. W bieżącym roku wprowadzamy do szczepionek nowy składnik. Udało się nam uzyskać grzyby współżyjące z roślinami i jednocześnie zwalczające nicienie i wiele owadów obniżających plonowanie plantacji. Ta nowość daje dodatkowy bonus roślinie, gdyż uwolniona od szkodliwych nicieni i nadmiaru pasożytujących owadów, odwdzięczy się dodatkowym plonem.  Dla porównania, szczepionki innych firm, z którymi się zetknęliśmy, zawierają wyłącznie zarodniki grzybów endomikoryzowych (Glomus sp.), które są specyficzne dla roślin zielnych (trawy, warzywa i tp). Zastosowanie ich w roślinach drzewiastych jest nieporozumieniem i nie daje oczekiwanych efektów. +

6

5

Reasumując należy stwierdzić, że zaniechanie mikoryzacji preparatami MYKOFLOR jest jak nie wykupienie pewnej wygranej na loterii, bo zamikoryzowanie daje szansę na wysokie i opłacalne plony oliwek nawet w trudnych warunkach klimatycznych Hiszpanii, Włoch, Grecji, Tunezji i innych krajów uprawiających tą roślinę, gdzie często samo uzyskanie jakiegokolwiek plonu jest sukcesem.  Mikoryzacja jest najtańszą i bardzo skuteczną formą intensyfikacji produkcji roślinnej.

 

Orginalny artykuł


mykoflor-prezentacja

X