Założenie nowego doświadczenia w Katalonii

Założenie nowego doświadczenia w Katalonii

W dniach 01-03.05. 2014 r. skromna dwuosobowa ekipa Jerzy Nieswadba i Andrzej Klasa wyposażona w szczepionki ektomykoryzowe Mykofloru® pojechała zakładać doświadczenia w warunkach Katalonii w miejscowości Bovera (około 160 km od Barcelony).
Pracowaliśmy w gajach oliwnych o różnym wieku, przeprowadziliśmy także eksperymentalną inokulację drzew migdałowca.

Ufamy, że pozytywne rezultaty nie dadzą na siebie długo czekać i zaowocuje to pierwszymi na pełną skalę mikoryzacjami w Hiszpanii, kraju, w którym produkcja oliwy z oliwek jest najważniejszą gałęzią produkcji rolnej . To tu rośnie ponad 300 mln drzew oliwnych i stąd pochodzi ponad 25% światowej produkcji tego tłuszczu.
Produkcja migdałów ma także tendencję wzrostową, a owoce migdałowca produkowane w Katalonii są wyjątkowo cenione ze względu na ich właściwości smakowe.
Jesteśmy pewni, że szczepionki ektomikoryzowe Mykofloru® pozwolą na utrzymanie lub zwiększenie produkcyjności upraw oliwek i migdałowca, poprawę jakości użytkowej plonu handlowego a także na obniżenie kosztów produkcji poprzez zmniejszenie dawek nawozów a przede wszystkim wody, której dostępność także w Katalonii staje się czynnikiem ograniczającym skalę produkcji gajów oliwnych i sadów owocowych.
Będziemy oczywiście informowali o rezultatach naszej pracy, które powinny się pokazać już tej zimy.

IF

IF

IF

IF
IF

Stara Oliwka
IF

Pobieramy zamikoryzowane korzenie