W okresie 2005 – 2008 w szkółce leśnictwa Telšių prowadzono doświadczenia nad biopreparatem „Juni-X”

W okresie 2005 – 2008 w szkółce leśnictwa Telšių prowadzono doświadczenia nad biopreparatem „Juni-X”  firmy „Mykoflor” wyprodukowanego dla roślin iglastych. Cztery lata doświadczeń wykazały pozytywny wpływ sztucznej mikoryzacji.

  1. Można zaproponować zakładanie szkółek leśnych na byłych użytkach rolnych z wykorzystaniem właśnie z zastosowaniem badanego biopreparatu mikoryzowego.
  2. Bioprepart „Juni-X” jest łatwy do zastosowania zarówno na podłożach mineralnych jak i torfowych.
  3. Gdy mikoryzowano siewki świerka (Picea abies Karst.) na wiosnę ich wzrost w szkółce można było skrócić o rok otrzymano bowiem wysokie trzyletnie drzewka (uprawiano je w nie w systemie 2 +2 ale 2+1 lub przez 3 lata).
  4. Bez żadnej wątpliwości system korzeniowy roślin mikoryzowanych był większy i bardziej obfity i sadzonki te przyjmowały się doskonale.
  5. Wydatki na szczepionkę mikoryzową w pełni spłaciły oszczędności na zakupach nawozów i fungicydów a zyskiem był lepszy stan drzewek.

W roku 2014 szkółka leśnictwa Telšių ma zamiar zakupić preparaty mikoryzowe firmy „Mykoflor” w celu zamikoryzowania wszystkich sadzonek drzew iglastych i brzozy rosnących w szkółce.

Podpisano Bronislavas Banys

Rast_Mykof2