Truskawki zamikoryzowane w pierwszym roku po posadzeniu. (Wojciechów) czerwiec 2017