Wierzba, topola

 


prof

mykoflor-prezentacja

X

PAULOWNIA

Nowa roślina wprowadzana do uprawy jako „cudowne drzewo”. Z uwagi na jej wspaniałe cechy użytkowe zasługuje na takie miano; szczegóły na stronach firm organizujących produkcję. Ponieważ w Chorwacji już wykonane zostały spore doświadczenia z mikoryzacją to spróbuję je tutaj opisać. Otóż młode rośliny w pierwszym doświadczeniu po 4 (czterech) miesiącach od posadzenia bez mikoryzy urosły na 1,60 m, zas takie same tylko z mikoryza (oczywiście naszą ektomikoryzą) uzyskały ponad 4 (cztery) metry. Z uwagi na klimat, w naszej strefie będzie to trochę mniej, ale i tak będzie to dwa razy więcej niż bez mikoryzy. Plonem handlowym jest drewno, które ma rozmaite zastosowania od budowy domów po meblarstwo. Zastosowanie szczepionek mikoryzowych pozwala skrócić okras wzrostu do wielkości handlowej o 30 – 50%. Wprowadzona grzybnia zostaje na korzeniach, bo drzewo odrasta jak hydra, tylko trzeba jej wyciąć nadmiar „głów”. Oznacza to iż szczepionka „pracuje” kilkadziesiąt lat, co jest na pewno opłacalne dla producenta. Brak grzybów mikoryzowych może prowadzić do degradacji uprawy, tak jak to kiedyś było z bardzo obiecującą topolą, dla której wówczas jeszcze nie produkowano szczepionek mikoryzowych. Kolekcja grzybni jaką posiadamy dla paulowni zapewnia duże powodzenie jej uprawy.

paulownia-croatia

20161001_123531

20161001_123513

20151021_150723_richtonehdr_resized_1

20151021_150540_richtonehdr_resized

Zastosowanie: Wierzba energetyczna
Propozycja dla plantatorów — szczepionki mikoryzowe skutecznie zapobiegają fytoftorozie, zabójczej dla monokulturowych plantacji, oraz przyspieszają wzrost i poprawiają żywotność wierzby

Poniżej znajdują się artykuły i wiadomości dotyczące wierzby energetycznej. Zapraszamy do lektury!


  

SYMBIOZY MIKORYZOWE I BAKTERIE WSPOMAGAJĄCE MIKORYZY POMOCNE W HODOWLI WIERZBY ENERGETYCZNEJ (SALIX VIMINALIS L.) W WARUNKACH STRESU EKOLOGICZNEGO.

Wyniki badań mikoryz wierzbowych autorstwa prof. AJD dra hab. Piotra Krupy.

W ostatnich latach coraz wyraźniej dostrzegamy problem nieodwracalnego zużycia naturalnych zasobów energii. Powszechne stało się już pozyskiwanie jej z nowych, alternatywnych źródeł. Jednym z obiecujących rozwiązań jest wykorzystanie biomasy roślinnej. Hodowla szybkorosnących drzew i krzewów nie tylko rozwiązuje problem pozyskiwania nowych źródeł energii, ale także stanowi doskonałą alternatywne zagospodarowania nieużytków, wzbogacenia krajobrazu, wzmocnienia gruntu czy dostarczenia pożywienia dla zwierzyny. Doświadczenia krajów skandynawskich, które problemem odnawialnych źródeł energii zajmują się od ponad 30 lat, pokazują, że doskonale w warunkach europejskich nadaje się do tych celów wierzba. Rodzaj Salix posiada ponad 300 gatunków, zasiedlającymi skrajne siedliska – od suchych i ubogich po wilgotne i żyzne. Do celów komercyjnych wyselekcjonowano wiele form i odmian wierzby konopianki (Salix viminalis), naturalnie występującej nad brzegami rzek stawów. Od kilku lat w wielu miejscach Polski powstają liczne plantacje wierzby energetycznej, której produkcja może być opłacalna zarówno ze względów ekonomicznych jak i ekologicznych. Wiele zakładanych na terenach porolnych plantacji wierzby energetycznej choruje, a przewidywane wartości biomasy są nieosiągalne. Najbardziej prawdopodobną przyczyną obumierania sadzonek może być brak w glebie odpowiednich symbiontów grzybowych i bakteryjnych.

Jak wykazały liczne badania przeprowadzone przez zespół Katedry Mikrobiologii i Biotechnologii Akademii Jana Długosza w Częstochowie, mikoryzy i towarzyszące im bakterie są niezbędne do wzrostu i rozwoju wierzby energetycznej. Symbioza grzybowo-bakteryjna to nie tylko zwiększenie biomasy (ryc 1), to często jedyna droga do przetrwania roślin na określonym terenie. Udowodniono dla przykładu ochronną rolę bakterii i grzybów wspomagających wzrost wierzby podłożu skażonym polutantami w tym metalami ciężkimi (Krupa 2006, Krupa, Jaworska 2007, Krupa 2009, MarczaK, Myga, Krupa 20010) . Przewaga zmikoryzowanych sadzonek uwidacznia się więc najwyraźniej w trudnych warunkach wzrostowych roślin. Na terenach trudnoodnawialnych, porolnych, antropogenicznych symbionty umożliwiają przetrwanie roślin dostarczając im zwiększone ilości wody i soli mineralnych, filtrując i immobilizując zanieczyszczenia, a także chroniąc korzenie przed atakiem patogenów.

1. Piotr Krupa (2006) Bakterie i grzyby wspomagające rozwój wierzby energetycznej (Salix viminalis). Acta Agraria et Silvestria. Vol. XLIX: 297-303

2. Piotr Krupa, Magdalena Jaworska.2007. Willow (Salix viminalis L.) and bioticfactors affecting its growth under haevy metals stress. Ecological Chemistry and Engineering.vol 14, No 9 : 981-987.

3. Piotr Krupa. 2009. Ektomikoryzy i ich znaczenie dla roślin rosnących na terenach zdegradowanych przez przemysł. Sylwan 153 (3) 189-196.

4. Magdalena Marczak, Magdalena Myga-Nowak, Piotr Krupa. 2010. Ekologiczne aspekty współżycia roślin z grzybami.Sylwan 154 (4): 234-241

 

Rys 1. Wykres zależność średniej suchej masy pędów wierzby energetycznej od rodzaju grzyba zastosowanych w doświadczeniu

Ważne dla plantatorów wierzby!

Szanowni inwestorzy plantacji wierzby energetycznej!

Po przeanalizowaniu wyników doświadczeń z mikoryzacją wierzby energetycznej mam typowo finansowe spostrzeżenia:

  • * Załóżmy wirtualne 100 hektarów wierzby bez mikoryzy
  • * Podając na plantację szczepionkę mikoryzową dla wierzby osiągamy przyrost energetyczny minimum 40%
  • * Chcąc osiągnąć taki plon musimy do tych 100 ha. dosadzić nastepne 40 ha
  • * Koszt założenia takiej plantacji to koszt gruntu czyli 40 x 5 000 zł = 200 000 zł oraz koszt obsadzenia 40 x 8 000 zł = 320 000 zł co czyni razem circa 520 000 zł
  • * Koszt mikoryzacji 100 ha plantacji to 250 000 zł
  • Wynik finansowy : zostaje 270 000 zł

OPŁACALNE ?

 

Ważne dla plantatorów wierzby! w oparciu o 6-cio letnie doświadczenia zrobiliśmy kalkulację opłacalności ekonomicznej zamikoryzowania 1 ha plantacji wierzby energetycznej. Doświadczenia zaczęte w Popowie Ignacewie koło Gniezna były kontynuowane w Olsztynie pod kierunkiem dra Andrzeja Klasy. Z kalkulacji wynika jasno czysty zysk rocznie minimum 1400 zł po odliczeniu kosztów mikoryzacji, którą oczywiście robimy tylko raz na danej plantacji. Nie uwzględniono możliwych oszczedności na nawozach i innych np. zamierania wskutek chorób korzeniowych. Proszę przeanalizować i pomyśleć o zamówieniach.

W. Szałański – MYKOFLOR

Materiał filmowy dot. wierzby energetycznej

 

Z wizytą w Granadzie!

W kwietniu 2007 roku, zostaliśmy (W. Szałański i A. Klasa) zaproszeni do zrobienia próbnej mikoryzacji na plantacji topoli przeznaczonej na biomasę, a położonej w okolicach Granady w Hiszpanii. Zrobiliśmy co potrzeba i wróciliśmy do domu.

 

Mikoryzacja plantacji topoli w Granadzie, Hiszpania – kliknij na obrazek, aby powiększyć

 

Przez dwa lata nic się pozornie na plantacji nie działo, czyli właściciel nie widział żadnych efektów. Dopiero w październiku tego roku (2009) otrzymaliśmy wiadomość o niewiarygodnych wręcz efektach jakie powstały po tej mikoryzacji.

Oczywiście wsiedliśmy w samolot i wylądowaliśmy w Maladze, aby stamtąd dotrzeć do Granady. Następnego dnia właściciel plantacji Pan Antonio Ramos Fernandes zawiózł nas na tę uprawę. I rzeczywiście, gdybyśmy nie widzieli, to moglibyśmy nie uwierzyć. Topole od maja, kiedy zostały ścięte do listopada kiedy jeszcze miały liście (tylko te z mikoryzą), urosły około 5-6 metrów w górę. Te bez mikoryzy wyglądały jak małe krzaczki porzeczek. A wszystko za sprawą wody, a właściwie jej braku. Tego lata bowiem panowała tutaj ogromna susza i rośliny broniły się przed uschnięciem, ale te z mikoryzą rosły. Grzybnia zapewniła im wystarczającą ilość wody do intensywnej asymilacji (słońce Hiszpanii) co przełożyło się na taki ogromny wzrost.

Przykład ten potwierdza inne doświadczenia z Poznania, gdzie pod kasztanowcami w 3-cim roku po mikoryzacji było dwa razy więcej wody niż w kontroli bez mikoryzy. Chyba tutaj tkwi biologiczna możliwość zagospodarowania terenów suchych, zdegradowanych o niekorzystnych warunkach wodnych. Woda to życie roślin a mikoryza to więcej wody.

 

Topole na plantacji w Granadzie trzy lata po mikoryzacji – kliknij na obrazek, aby powiększyć
Porównanie topoli z, i bez mikoryzy – kliknij na obrazek, aby powiększyć

 

Wzrasta zainteresowanie mikoryzacją wierzby energetycznej

W 4-tym numerze “Rynku Instalacyjnego” zamieszczony został artykuł na ten temat, napisany przez dr. Andrzeja Księżniaka i Włodzimierza Szałańskiego. Muszę dodać, że artykuł został zamówiony przez redakcję tego wydawnictwa, ponieważ uznano temat za ważny i przyszłościowy. Sądzimy dokładnie tak samo i polecamy zapoznać się z tą publikacją.
Artykuł, strona pierwsza – kliknij na obrazek, aby powiększyć
Artykuł, strona druga – kliknij na obrazek, aby powiększyć

Mikoryza dla wierzby energetycznej

Propozycja dla plantatorów — szczepionki mikoryzowe skutecznie zapobiegają fytoftorozie, zabójczej dla monokulturowych plantacji, oraz przyspieszają wzrost i poprawiają żywotność wierzby, co przekłada się bezpośrednio na wyniki finansowe plantacji.

Szczegóły i zdjęcia — kliknij, aby otworzyć

Czy mikoryza może ograniczyć zużycie węgla?

Opublikowano

Artykuł dra inż. Jerzego Kubiaka (SGGW) oraz inż. Włodzimierza Szałańskiego.

Aby otworzyć — kliknij tutaj

Jak stymulować rozwój plantacji wierzby?

Opublikowano
Artykuł dra inż. Jerzego Kubiaka (SGGW) oraz inż. Włodzimierza Szałańskiego, który ukazał się w czasopiśmie “Czysta Energia”, nr 3/2006.Aby otworzyć — kliknij tutaj.

Plantacje wierzbowe a mikoryza

Opublikowano
Artykuł autorstwa dr Andrzeja Księżniaka (IUNG Puławy) z numeru 4 (31) kwiecień 2006 Ogrodnika Polskiego:strona 1 — kliknij tutaj, aby otworzyćstrona 2 — kliknij tutaj, aby otworzyć