Oliwki

 


prof

mykoflor-prezentacja

X

Omajola's

Omajola's


Oleic Bovera

 

OLIWKI I EKTOMIKORYZA – PODSUMOWANIE

 Zbierając doświadczenia z mikoryzacji oliwek, z całą pewnością możemy stwierdzić, że efekty  plonotwórcze i prozdrowotne naszych szczepionek ektomikoryzowych są bardzo duże. Wyniki są uzależnione od plantacji, miejsca położenia, odmiany i innych czynników naturalnych, jednak zawsze są pozytywne dla roślin  oraz ekonomicznie opłacalne dla producentów.

W warunkach południa Europy mikoryza dla oliwek, winorośli, cytrusów jest szczególnie niezbędna, ze względu na obfite plonowanie w warunkach niedoboru wody (czasem przez większość sezonu wegetacyjnego) oraz przy dużym nasłonecznieniu.

Z naszych doświadczeń wynika cały pakiet efektów działania ektomikoryzy dla oliwek:

- wyższy plon
- większa masa  i rozmiary  owoców
- większa ilość kwiatów i owoców
- wyższa zawartość witaminy D (tokoferole) i skwalenu w oliwie
- większa zawartość tłuszczu
- więcej jednonienasyconych kwasów tłuszczowych i  omega-3
- rośliny lepiej odżywione o żywym wyglądzie i zdrowej zieleni w warunkach długookresowej suszy
-  stwierdzono znacznie mniej uszkodzeń spowodowanych przez owady (muchówki). /twarda skórka owoców dzięki lepszemu pobieraniu minerałów/
- – 24 litry wytłoczonej oliwy ze 100kg owoców !!! (standard to ok. 10l/100kg) w doświadczeniu OMAJOLA

Dwuletnie doświadczenia przeprowadzone zostały na terenie Chorwacji, na półwyspie Istria, gdzie naszym partnerem jest ekologiczna plantacja oliwek z własną wytwórnią oliwy OMAJOLAS. Ostatnie lata były bardzo problematyczne dla plantatorów oliwek w tej części Europy, głównie przez słabą kondycję oliwek, widoczne efekty niedoboru składników odżywczych, wody oraz zwiększonego występowania chorób i szkodników.

Produkowane przez  firmę szczepionki ektomikoryzowe dla oliwek , rozwiązują większość problemów z którymi borykają się producenci, powodując lepsze jakościowo i ilościowo plonowanie.

Aktualności z Kategorii “Oliwki”:

Ektomikoryza nową technologią w uprawie oliwek – Olea europea.

Oliwki to drzewa z owoców których od tysięcy lat wytłacza się oliwę. Od tego czasu są w uprawie polowej i chociaż w już Nowym Testamencie użyte jest określenie „ogród oliwny” to o właściwościach oliwek wiedziano znacznie wcześniej ; udokumentowano uprawę oliwek już 5000 lat p.n.e. Można z pewnością stwierdzić jeden fakt; zanim powstały ogrody oliwne to drzewa oliwek rosły w śródziemnomorskim lesie zwanym „makia”, w naturalnych warunkach siedliskowych. Oznacza to również, że oliwki, jak wszystkie drzewa pochodzą z lasu i podlegają tym regułom wzrostu i rozwoju co inne, czyli korzystają z symbiozy ektomikoryzowej .

1

W czasach nowożytnych a szczególnie w XX wieku, uprawa oliwek została zintensyfikowana głownie za sprawą nowoczesnej chemii; nawozy sztuczne i środki ochrony roślin. Stosowanie tych produktów wywołało złudzenie, że powinniśmy uzyskiwać wysokie plony dobrej jakości proporcjonalnie do zastosowanych środków.  Jednakże stosowanie coraz większych dawek środków chemicznych prowadzi do wyniszczenia mikroflory i mikrofauny glebowej, zwiększenia populacji szkodliwych organizmów (nicienie) oraz do redukcji zamiast spodziewanego wzrostu plonowania.

Jednak całkowita rezygnacja z nawozów i pestycydów nie jest jeszcze możliwa, gdyż mogłyby drastycznie spaść plony, oczywiście tam gdzie są zadowalające. Ponieważ zastosowanie coraz wyższych dawek nawozów daje efekt ograniczenia wzrostu i plonowania; należy więc zastosować sposób biologiczny a nie chemię. Takim rozwiązaniem są grzyby ektomikoryzowe podane do systemu korzeniowego, które lepiej wykorzystują związki mineralne.                                                                                                                                         W warunkach basenu Morza Śródziemnego jednym z ważniejszych czynników ograniczających plonowanie upraw jest niedostatek wody pochodzącej z opadów. Ten niedostatek powoduje szereg ujemnych zjawisk glebowych, gdyż z suszą często związane jest w nowoczesnym rolnictwie nadmierne zasolenie gleby dodatkowo zwiększane nadmiernym nawożeniem. Powoduje to toksyczne zwiększenie potencjału osmotycznego gleby, co z kolei daje efekt braku wody nawet przy jej względnym dostatku. Ostatecznym efektem jest słabe plonowanie a nawet zamieranie plantacji, gdyż żadna roślina długo nie pożyje przy braku wody; nawet kaktusy jej potrzebują.

2

Zastosowanie naszych szczepionek ektomikoryzowych specyficznych dla konkretnych grup roślin (oliwki, winogrona, migdały, figi i inne) dało doskonałe efekty na tych uprawach gdzie się na to zdecydowano. W trudnych tropikalnych warunkach rośliny nie tylko że dały wyższy plon, ale dodatkowo lepszy jakościowo. Ciekawe efekty uzyskano w mikoryzacji plantacji topolowej w Andaluzji. Po kilkumiesięcznej suszy część mikoryzowana była żywa, miała 6 metrowe przyrosty a gleba pod topolami była świeża-wilgotna. Część bez mikoryzy uschła. Dowodzi to znanego z Teneryfy zjawiska gromadzenia rosy przez grzybnię. Jeżeli las gromadzi wodę, to plantacje też może. Grzybnia akumuluje wodę jak gąbka i również potrafi ją  wydostać z miejsc dla rośliny niedostępnych.

3

Z lewej po mikoryzacji                                   Z prawej bez mikoryz

 

Przechodząc do możliwości i efektów w uprawie oliwek, to można by je w skrócie określić jako rewelacyjne, albowiem szczepionka którą się stosuje jedynie raz w całym życiu plantacji (chyba że zostanie zniszczona) daje efekty wzrostowe i plonotwórcze bez innych dodatkowych zabiegów. Czyli jednorazowym zabiegiem którego koszt rozkłada się na kilkadziesiąt lat uzyskujemy plon wyższy i lepszy. Z danych doświadczalnych na dużej plantacji w Chorwacji (Omajola) i Hiszpanii (Oleic Bovera) wynika, że szczepionki spowodowały:

  • - większe przyrosty pędów i ich lepsze opąkowanie;
  • - na drzewach jest więcej kwiatów i następnie owoców;
  • - zwiększenie rozmiarów owoców;
  • - wyższa zawartość oliwy w owocach – średnio o 20%;
  • - mniejsze porażenie przez larwy muchówki (około 80%);
  • - w sumie około dwukrotny plon oliwy z plantacji zamikoryzowanej 3 lata temu za 50€ rocznej raty kosztów zabiegu w czasie 30 lat jej życia; inwestycja wysoce opłacalna.

 

4

Wskaźniki fizyczne i chemiczne owoców oliwek (mikoryzacja maj 2014; zbiór grudzień 2014; Bovera – Katalonia; wartości średnie z trzech analiz)

Kwasy tłuszczowe %

Zawartość tłuszczu % miąższu

Tokoferole

mg/1000g tłuszczu

16:0

16:1

18:0

18:1

18:2

α18:3

Kontrola

15,38

1,51

1,84

74,06

5,4

0,715

30,21

144,9

Mikoryza

15,88

1,58

1,85

74,52

5,4

0,755

32,90

156,8

 

Średnica pionowa (mm)*

Średnica pozioma (mm)*

Masa 10 owoców (g)**

Udział pestki (%)**

Kontrola

11,5 ± 1,0

12,8 ± 1,1

14,6 ± 1,1

37,3 ± 3,7

Mikoryza

12,0 ± 0,9

13,7 ± 0,8

16,1 ± 1,1

33,1 ± 2,7

*średnia ze 150 pomiarów ± błąd standardowy

** średnia z 15 pomiarów ± błąd standardowy

 

Musimy podkreślić wysoką jakość biologiczną szczepionek ektomikoryzowych MYKOFLOR które zawierają wyłącznie żywą grzybnię ektomikoryzową , co w praktyce oznacza łatwość i szybkość nawiązania  symbiozy z rośliną. Dodatkową wartością tych preparatów jest ich wysoka specyficzność, co oznacza  najwyższą skuteczność i szybkie efekty zamikoryzowania określonej grupy roślin dla której są przeznaczone. Skuteczność jest również wynikiem sposobu pozyskiwania grzybni; izolujemy ja z korzeni drzew rosnących w zdrowym naturalnym lesie, gdyż jak już wcześniej zauważono wszystkie drzewa pochodzą z lasu. W bieżącym roku wprowadzamy do szczepionek nowy składnik. Udało się nam uzyskać grzyby współżyjące z roślinami i jednocześnie zwalczające nicienie i wiele owadów obniżających plonowanie plantacji. Ta nowość daje dodatkowy bonus roślinie, gdyż uwolniona od szkodliwych nicieni i nadmiaru pasożytujących owadów, odwdzięczy się dodatkowym plonem.  Dla porównania, szczepionki innych firm, z którymi się zetknęliśmy, zawierają wyłącznie zarodniki grzybów endomikoryzowych (Glomus sp.), które są specyficzne dla roślin zielnych (trawy, warzywa i tp). Zastosowanie ich w roślinach drzewiastych jest nieporozumieniem i nie daje oczekiwanych efektów. +

6

5

Reasumując należy stwierdzić, że zaniechanie mikoryzacji preparatami MYKOFLOR jest jak nie wykupienie pewnej wygranej na loterii, bo zamikoryzowanie daje szansę na wysokie i opłacalne plony oliwek nawet w trudnych warunkach klimatycznych Hiszpanii, Włoch, Grecji, Tunezji i innych krajów uprawiających tą roślinę, gdzie często samo uzyskanie jakiegokolwiek plonu jest sukcesem.  Mikoryzacja jest najtańszą i bardzo skuteczną formą intensyfikacji produkcji roślinnej.

 

Orginalny artykuł


mykoflor-prezentacja

X

Założenie nowego doświadczenia w Katalonii

Założenie nowego doświadczenia w Katalonii

W dniach 01-03.05. 2014 r. skromna dwuosobowa ekipa Jerzy Nieswadba i Andrzej Klasa wyposażona w szczepionki ektomykoryzowe Mykofloru® pojechała zakładać doświadczenia w warunkach Katalonii w miejscowości Bovera (około 160 km od Barcelony).
Pracowaliśmy w gajach oliwnych o różnym wieku, przeprowadziliśmy także eksperymentalną inokulację drzew migdałowca.

Ufamy, że pozytywne rezultaty nie dadzą na siebie długo czekać i zaowocuje to pierwszymi na pełną skalę mikoryzacjami w Hiszpanii, kraju, w którym produkcja oliwy z oliwek jest najważniejszą gałęzią produkcji rolnej . To tu rośnie ponad 300 mln drzew oliwnych i stąd pochodzi ponad 25% światowej produkcji tego tłuszczu.
Produkcja migdałów ma także tendencję wzrostową, a owoce migdałowca produkowane w Katalonii są wyjątkowo cenione ze względu na ich właściwości smakowe.
Jesteśmy pewni, że szczepionki ektomikoryzowe Mykofloru® pozwolą na utrzymanie lub zwiększenie produkcyjności upraw oliwek i migdałowca, poprawę jakości użytkowej plonu handlowego a także na obniżenie kosztów produkcji poprzez zmniejszenie dawek nawozów a przede wszystkim wody, której dostępność także w Katalonii staje się czynnikiem ograniczającym skalę produkcji gajów oliwnych i sadów owocowych.
Będziemy oczywiście informowali o rezultatach naszej pracy, które powinny się pokazać już tej zimy.

IF

IF

IF

IF
IF

Stara Oliwka
IF

Pobieramy zamikoryzowane korzenie

Oliwa z oliwek – wyniki analizy

Pod moim nadzorem w listopadzie 2013 r. w akredytowanym laboratorium Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przeprowadzono analizę oliwy z oliwek. Oliwę otrzymano z czterech partii oliwek, zebranych w Chorwacji. Oliwki pochodziły z plantacji zaszczepionych szczepionkami z grzybami ektomikoryzowymi wyprodukowanymi przez firmę Mykoflor na tle odpowiednich obiektów kontrolnych. Na jednej plantacji uprawiano lokalną odmianę oliwek, a na drugiej najbardziej powszechnie uprawianą w Północnych Włoszech i Chorwacji odmianę Lecino (Lecchino). Pod uwagę wzięto najważniejsze chemiczne parametry oliwy, czyli skład kwasów tłuszczowych, zawartość tokoferoli (witaminy D) i wskaźniki świeżości oliwy – liczby: nadtlenkową i kwasową, a także zawartość substancji beztłuszczowych.
Skład kwasów tłuszczowych wszystkich badanych próbek był typowy dla oleju roślinnego dobrej jakości. W przypadku oliwy wytłoczonej z lokalnej odmiany oliwek stwierdzono nieco wyższy udział zarówno jednonienasyconych kwasów tłuszczowych jak i najcenniejszych w żywieniu człowieka kwasów  3 dla oliwy z plantacji szczepionych grzybami mikoryzowymi niż dla oliwy z plantacji kontrolnej. Także oliwa wytłoczona z oliwek Lecino z plantacji zaszczepionych grzybami charakteryzowała się wyższą zawartością kwasów jednonienasyconych niż oliwa z plantacji kontrolnej. Korzystny wpływ zaszczepienia oliwek grzybami ektomikoryzowymi zaznaczył się także wzrostem zawartości witaminy D (tokoferoli) w oliwie dla obu odmian.
Oba wskaźniki świeżości (liczby kwasowa i nadtlenkowa) jednoznacznie wskazują na to, że analizowane próbki oliwy były absolutnie świeże (norma dla liczby nadtlenkowej to 6 a dla kwasowej to 8), a niewielkie różnice nieistotne. Natomiast w obu przypadkach zawartość substancji nie będących tłuszczami w każdym przypadku była niższa dla oliwy wytłoczonej z oliwek z plantacji mikoryzowanej. Warto dodać, że naszym zdaniem korzystne efekty mikoryzacji wraz z pojawieniem się owocników szlachetnych grzybów (co jest dodatkowym źródłem dochodu dla plantatora) będą występowały w następnych latach.

Analizy oliwek zebranych z doświadczeń w roku 2013

W listopadzie 2013 r. przeprowadzono w laboratorium UWM w Olsztynie analizę morfologiczną i chemiczną owoców oliwek zebranych z drzew doświadczalnych na plantacji produkcyjnej Jola zlokalizowanej na Półwyspie Istria (Republika Chorwacji).

Szczepienie korzeni oliwek grzybami ektomikoryzowymi przeprowadzono na wiosnę 2012 r. Doświadczeniu poddano dwie odmiany oliwek: starą tradycyjną wyhodowaną na Istrze i Lecino (Leccino) wyhodowaną w Toskanii i będącą jedną z najszerzej w skali świata uprawianej odmianą oliwek.

Szczepionka ektomikoryzowa już w rok po zastosowaniu wykazała swoje działanie na owoce oliwki przejawiające się zwiększeniem ich masy i rozmiarów– szczególnie silnie uwidoczniło się w przypadku tradycyjnej odmiany istryjskiej gdzie odnotowano przyrost rozmiarów owocu o około 40% i masy miąższu i całego owocu o ponad 200% (tabela 1). Oliwka odmiany Lecino także korzystnie zareagowała na szczepionkę ektomikoryzowaną zwiększeniem rozmiarów owoców (od 18 do 45%) jak i wzrostem masy miąższu i masy całego owocu o około 80%. W przypadku owoców zebranych z drzew poddanych sztucznej mikoryzacji nie stwierdzono porażenia przez owady. Wymaga to dalszych badań aby stwierdzić czy twardość owocu lub grubość skórki uległa zwiększeniu.

Tabela 1

Cechy morfometryczne owoców oliwek (Chorwacja 2013)

Lp

Obiekt doświadczalny

Średnica owocu (mm)

Masa 20 owoców (g)

Owoce ** uszko-dzone (%)

poprzeczna

podłużna

miąższ

pestka

razem

1.

Kontrola – stara istriańska odmiana, Farma Jola

13,3 ± 0,3*

16,9 ± 0,6

26,6

8,8

35,4

70

2.

Ektomikoryza 2012. – stara istriańska odmiana, Farma Jola

19,0 ± 0,3

142%

21,0 ± 0,3

124%

80,7

303%

17,9

98,6

3.

Kontrola – Lecino, Farma Jola

11,0 ± 0,2

14,3 ± 0,4

15,7

8,5

24,2

38

4.

Ektomikoryza 2012. – Lecino, Farma Jola

13,0 ± 0,2

16,9 ± 0,3

25,8

18,5

44,3

5.

Ektomikoryza 2012. większe drzewa – Lecino, Farma Jola

13,5 ± 0,1

122%

19,3 ± 0,2

130%

28,2

180%

22,1

50,3

* – średnia z 20 pomiarów ± błąd standardowy; ** – owoce uszkodzone przez muchówki

Poniższa tabela 2 przedstawia wyniki pomiarów owoców oliwek odmiany Lecino poddanych sztucznej mikoryzacji w miejscowości Ipša (Republika Chorwacji). Na obiekcie tym przeprowadzono sztuczną mikoryzację posługując się w 2012 roku szczepionką zawierającą wyłącznie grzybnię trufli, a w 2013 r. niektóre drzewa zaszczepiono taką sama szczepionką jaką zastosowano na plantacji Jola na Istrze.

W tym przypadku wpływ mikoryzacji nie był tak silny jak wcześniej opisany. Owoce oliwek traktowane w 2012 r. szczepionką truflową charakteryzowały się podobnymi rozmiarami i masą jak owoce kontrolne. Szczepionka w skład której wchodziły grzyby ektomikoryzowe wyizolowane z dziko rosnących oliwek spowodowała zauważalny wzrost masy miąższu i całych owoców. Także i w przypadku tego doświadczenia nie stwierdzono uszkodzeń spowodowanych przez owady na owocach zebranych z drzew poddanych mikoryzacji oboma badanymi szczepionkami. Obserwacje będą powtarzane podczas corocznych zbiorów oliwek, uważamy, że symbioza korzeni roślin wyższych z grzybami mikoryzowymi w pełni ustali się po trzech – czterech latach od inokulacji i wtedy w pełni będzie można się wypowiedzieć na temat efektów produkcyjnych tego zabiegu.

Tabela 2

Cechy morfometryczne owoców oliwek (Chorwacja 2013)

Lp

Obiekt doświadczalny

Średnica owocu (mm)

Masa 20 owoców g)

Owoce ** uszko-dzone (%)

poprzeczna

podłużna

miąższ

pestka

razem

7.

Ektomikoryza (czyste trufle) 2012 – Lecino, Ipša

12,9 ± 0,2

19,2 ± 0,4

31,4

15,0

46,4

8.

Ektomikoryza 2013 – lecino, Ipša

13,3 ± 0,3

18,7 ± 0,4

36,2

115%

16,7

52,9

9.

Kontrola – Lecino, Ipša

12,9 ± 0,2

18,1 ± 0,3

31,5

15,6

47,1

25

* – średnia z 20 pomiarów ± błąd standardowy; ** – owoce uszkodzone przez muchówki

W poniższej tabeli 3 zestawiono najważniejsze cechy oliwek jako surowca do produkcji oliwy, która to spożywana na świeżo jest cennym źródłem zarówno nienasyconych kwasów tłuszczowych jak i biologicznie aktywnych związków, którymi są m.in. tokoferole (witamina D) i mający wysoką aktywność antyoksydacyjną skwalen, których to zawartość oznaczono w laboratorium stosując standardowe metody analizy chromatografii gazowej. Jeśli założymy na podstawie wysokiej masy owoców (tab. 1), że plon z roślin mikoryzowanych jest wyższy niż z roślin kontrolnych to nawet przy tej samej zawartości tłuszczu w owocach mikoryzacja znaleźć powinna szerokie zastosowanie, ale gdy okazuje się, że nie tylko masa owoców jest wyższa, ale i zawartość tłuszczu pod wpływem sztucznej mikoryzacji wzrosła to ten zabieg wydaje się mieć wielostronny efekt plonotwórczy. U tradycyjnej odmiany lokalnej z Istrii wpływ inokulacji na zawartość tłuszczu w owocach był niezmiernie wyraźny (wzrost w liczbach względnych o 43%), ale i w przypadku oliwek odmiany Lecino uprawianej na plantacji Jola stwierdzono w owocach wyższą koncentrację tłuszczu. W przypadku zawartości witaminy D (tokoferoli) w tłuszczu jedynie w przypadku mikoryzacji korzeni drzew oliwek odmiany Lecino o wyraźnie wyższym tempie wzrostu stwierdzono pewien wzrost zawartości tego związku w stosunku do kontroli natomiast wzrostem zawartości skwalenu na mikoryzację zareagowała odmiana tradycyjna.

Tabela 3

Parametry chemiczne owoców oliwek

 

Obiekt doświadczalny

Zawartość tłuszczu całkowitego w świeżych owocach oliwek %

Tokoferole

mg/1000g tłuszczu

Skwalen mg/1000g tłuszczu

Kontrola – stara istriańska odmiana, Farma Jola

16,11

385,5

954,3

Ektomikoryza 2012. – stara istriańska odmiana, Farma Jola

23,09

143%

231,9

1066,0

Kontrola – Lecino, Farma Jola

19,09

278,1

1147,0

Ektomikoryza 2012. – Lecino, Farma Jola

19,38

196,7

929,0

Ektomikoryza 2012. większe drzewa – Lecino, Farma Jola

21,72

113%

301,7

906,0

 

 

W przypadku analiz chemicznych owoców oliwek z miejscowości Ipša (tab. 4) należy wyraźnie zaznaczyć, że oliwki te były jeszcze niedojrzałe co mogło spowodować, że rośliny mogły jeszcze gromadzić tłuszcze i związki biologicznie czynne. Jednak mimo to widać, że drzewa mikoryzowane w 2013 r. przy pomocy inokulum otrzymanego z korzeni oliwek charakteryzowały się owocami o nieco wyższej zawartością tłuszczu w porównaniu do innych testowanych partii.

Tabela 4

Parametry chemiczne owoców oliwek

 

Obiekt doświadczalny

Zawartość tłuszczu całkowitego w świeżych owocach oliwek %

Tokoferole mg/1000g tłuszczu

Skwalen mg/1000g tłuszczu

Ektomikoryza (czyste trufle) 2012 – Lecino, Ipša

16,74

228,7

1170,3

Ektomikoryza 2013 – lecino, Ipša

19,90

231,9

1356,0

Kontrola – Lecino, Ipša

17,15

295,3

1500,4

 

 

Wydaje się, że powinny zostać przeprowadzone następujące analizy, które mogą bezspornie wykazać użyteczność grzybów mikoryzowych w uprawie oliwek: określenie wysokości plonu oliwek i tłuszczu, określenie składu chemicznego oliwy wytłoczonej z partii owoców zebranych z drzew inokulowanych i kontrolnych. Takie dane udostępnimy niebawem.

Dr hab. Andrzej Klasa

Uniwersytet Warmińsko Mazurski

Olsztyn

Oliwki- podsumowanie wyników po 2 latach od mikoryzacji !

Oliwki na plantacji Omajola w Istrii – Chorwacja, mikoryzowane naszą szczepionką w maju ubiegłego roku, zostały 10 października zebrane i przywiezione do Olsztyna w celu wykonania analiz. Wszystkie wyniki, łącznie z naszymi pomiarami zrobionymi przez Roberta Ślęzaka, zamieszczamy poniżej. Jednak aby je w pełni docenić wymagają kilka słów komentarza.

1- Wielkość owoców; pokazany wynik 300% świadczy o ogromnym wpływie ektomikoryz na plonowanie w warunkach niedoborów wody ale przy dobrym nasłonecznieniu. Oczywiście, chociaż jest on uzyskany na plantacji, to na innej odmianie i innej plantacji będzie inny, ale pewnym jest przyrost masy owoców i co za tym idzie wzrost plonów; szacujemy go średnio na 40-60%. Ale przy tylko tego rzędu przyroście masy, koszt mikoryzacji może się zwrócić już w pierwszym sezonie po jej wykonaniu.
Dodatkowym efektem plonotwórczym po zaszczepieniu ektomikoryzy jest większa ilość kwiatów a następnie owoców. Tak więc w sumie mamy więcej owoców o większej masie.

2- Zawartość tłuszczu; większa o 40% ilość tego najważniejszego składnika pokazuje dodatkowe walory plonotwórcze ektomikoryz naszej produkcji. Przypomnę, że w roku ubiegłym też była istotnie większa zawartość oliwy w owocach bo około 20%. Jeżeli policzymy tylko dodatkowy plon oliwy, to już mamy pewność opłacalności mikoryzacji.

3- Obserwowane były również wżery muchówek, które składając jaja na owocach powodują ich zarobaczywienie. W przypadku owoców z drzew zamikoryzowanych, ilość larw była znacznie mniejsza, jak również ilość owoców opadłych. Różnice dochodzą do kilkudziesięciu procent. Tajemnica tkwi w twardszej skórce owoców z drzew mikoryzowanych, gdyż lepsze pobieranie składników mineralnych sprzyja temu zjawisku. Podobne efekty są z uszkodzeniami liści kasztanowców przez szrotówka kasztanowcowiaczka.

4- Inne choroby i szkodniki , dzięki większej odporności oliwek i twardszej skórce owoców i liści, mają mniejszy wpływ na zdrowie i plonowanie drzew.

Reasumując możemy stwierdzić, że efektywność plonotwórcza i prozdrowotna naszych szczepionek ektomikoryzowych jest bardzo duża i w warunkach południa Europy są nie do zastąpienia przez cokolwiek innego, gdyż ektomikoryza jest najtańszym i najbardziej ekologicznym środkiem intensyfikacji produkcji.

 

OLIWKI- REWELACYJNE EFEKTY MIKORYZACJI PO 2 SEZONACH!!!

Otrzymaliśmy już pierwsze wyniki dotyczące efektów mikoryzacji naszą szczepionką ektomikoryzową na plantacji P. Jolanty Pavlovic w Istrii – Chorwacja w maju 2012 roku. Samo porównanie wielkości owoców daje zwyżkę plonów ponad 100% (ta sama ilość ma ciężar ponad 2 razy większy). Ale owoców jest o 25 % więcej, co w sumie daje przyrost plonu rzędu 175% (czyli łącznie jest to 275%), niewiarygodne, a jednak porównując np. plony wierzby czy topoli w drugim roku po mikoryzacji, to już jest bardziej oczywiste. Istnieje jak widać ścisła korelacja plonowania w warunkach silnego nasłonecznienia połączonego z niedoborem wody przy symbiozie właściwych grzybów ektomikoryzowych. Lepsze zaopatrzenie w wodę oraz minerały (głównie fosfor) powodują efekt silnego wzrostu i plonowania drzew zamikoryzowanych, czego nie można powiedzieć o kontrolnych bez naszej szczepionki.

Musimy się pochwalić tymi rewelacjami, choć jeszcze nie znamy wyników analizy laboratoryjnej oliwek, która powinna dać równie wysokie wyniki zawartości tłuszczu w owocach; a o tłuszcze głównie przecież chodzi. Wracając do tych pomiarów, to na zdjęciach owoców na drzewach widać różnice w ilości i wielkości, a po ich bezpośrednim porównaniu na wadze są bardzo duże. Ponieważ niektórzy malkontenci i tak nie uwierzą to ich strata; okazuje się ,że na południu Europy przy braku wody i dużym nasłonecznieniu nasze ektomikoryzy potrafią zdziałać cuda.

Istria 8.10.2013

 

 

OLIWKI – Olea

Po przeprowadzeniu wielu doświadczeń i wykonaniu analiz zbiorów oliwek z farmy „Omajola” w Chorwacji (Istria), uzyskane wyniki spowodowały, iż właściciele farmy zdecydowali się na mikoryzację 10 ha swojej plantacji, co stanowi 60% jej powierzchni. Pozostała część – bez mikoryzy stanowić będzie część porównawczą, do której odniesiemy wyniki analiz z części zamikoryzowanej.

Mikoryzacja wykonana została w dniach 23-24 maja 2013 roku tą samą szczepionką, która przyniosła tak dobre efekty w roku poprzednim. Szczepionka mikoryzowa wyizolowana została z korzeni starych i dzikich oliwek, które wykazały się bardzo dobrą kondycją i doskonałą przyswajalnością do drzew z plantacji co dało efekty już w pierwszym roku po szczepieniu. Seria analiz laboratoryjnych, przeprowadzonych przez niezależne ośrodki naukowe wykazały bardzo dobry wpływ mikoryzy na drzewa oliwne. Te same badania pokazały również obecność zarodników trufli co pozwala mieć nadzieje na zbiory trufli z plantacji. Jest to rewelacja na skalę światową gdyż pozwala na zbiory dwóch różnych plonów z jednej plantacji i praktycznie podwaja zyski plantatora.

Aby docenic w pełni mikoryzację plantacji oliwek należy przeprowadzić kilka symulacji; w jakich warunkach grzyby mikoryzowe zostaną rzeczywiście docenione:

  • Po pierwsze, to niedostatek wody w wielu regionach Południowej Europy. Niejednokrotnie jest to susza na granicy życia drzew, trwająca kilka miesięcy. Doświadczenia na bardziej wymagającym dostępności wody gatunku, jak topola, przeprowadzone pod Granadą (Hiszpania) przy suszy trwającej około pół roku, pokazały iż w tych warunkach topole nie tylko przeżyły, ale miały kilkumetrowe przyrosty. Rosnąca obok kontrolna część była właściwie sucha a przyrosty tylko wiosenne rzędu kilkudziesięciu centymetrów. Oliwki, jako bardziej wytrzymałe i wymagające do wzrostu znacznie mniej wody, mogą w tych warunkach wydajnie owocować. Plantator ma więc dochód a nie brak plonu; ostatnie informacje z Hiszpanii mówią o stratach plonu oliwek rzędu 600 tysięcy ton. Warto o tym pomyśleć.

  • Po drugie, ilość i jakość samego plonu oliwek. Już w pierwszym roku po mikoryzacji przyrost masy oliwek z drzew mikoryzowanych wyniósł około 40% w stosunku do kontrolnych bez mikoryzy. Nie bez znaczenia jest jakość zebranych oliwek, gdyż te z mikoryzą są zdecydowanie bogatsze w pożądane składniki (NNKT, antyoxydanty itp.) co znacznie podwyższa cenę oliwy.

  • Po trzecie należy zaznaczyć iż mikoryzę możemy stosować nawet na rygorystycznie kontrolowanych plantacjach ekologicznych, gdyż to właśnie ona jest najbardziej ekologicznym- naturalnym czynnikiem stymulującym wzrost i plonowanie. Brak nawozów mineralnych jest rekompensowany przez możliwości enzymatycznego pobierania ich z gleby przez grzyby, które zaszczepiliśmy.

  • Czwarty aspekt jest może nie najważniejszy, ale możliwość zbierania trufli na plantacjach, które mają takie warunki, jest dodatkowym i cennym bonusem.

Reasumując można tylko zrobić szacunkowe wyliczenie ile plantator zyskuje, ale można mieć pewność, że wprowadzając grzyby mikoryzowe uczynił krok w nowoczesność, czyli biotechnologię. Albowiem biotechnologia w tym mikoryza jest najtańszym i trwałym (wykonuje się raz w życiu drzewa) sposobem na intensyfikację produkcji, czyli na dobrobyt.