Jak powstają nasze szczepionki mikoryzowe?

Zgodnie z przewodnim hasłem firmy Mykoflor®, wszystkie preparaty mikoryzowe pochodzą z Natury, która zapewnia najlepsze rozwiązania w zakresie mikoryzy. Z wybranych ekosystemów pobieramy korzenie drzew i krzewów, dla których będą przygotowywane szczepionki. Zasiedlające te korzenie grzyby mikoryzowe są w warunkach laboratoryjnych izolowane, oczyszczane a następnie rozmnażane. Po ich rozmnożeniu przechodzą najczęściej weryfikację na żywych roślinach, aby po testach najlepsze z nich wprowadzić do produkcji komercyjnej i zastosowania praktycznego.

Wszystkie oferowane szczepionki są „żywą grzybnią mikoryzową”, co oznacza iż znajdują się tam żywe strzępki grzybni, gotowe do natychmiastowego zasiedlenia korzeni, które znajdą się w ich zasięgu. Jest to bardzo ważne, gdyż tylko nasza firma oferuje tak bogaty asortyment grzybni i jednocześnie własną oryginalną technologię mikoryzacji, pozwalającą na wprowadzanie grzybów mikoryzowych w obręb systemu korzeniowego drzew i krzewów rosnących w gruncie. Więcej szczegółów podano na stronach opisujących technikę i możliwości mikoryzacji.

Żywa grzybnia mikoryzowa, w odróżnieniu od preparatów suchych, jest w stanie uwodnionym , gotowa do natychmiastowej reakcji z rośliną. W formie żelowej zawiesiny ma trwałość nawet paru lat w temperaturze około 0 °C, a żywotność traci po wysuszeniu.

Najważniejszą zaletą tak przygotowanych szczepionek jest łatwość i szybkość nawiązania przez grzyby symbiozy z rośliną, gdyż żywe strzępki są gotowe do tego i wręcz czekają na korzenie, które przecież są ich żywicielem. Zupełnie inaczej jest gdy podajemy suchą szczepionkę zarodnikową. Zarodniki bowiem kiełkują niechętnie; konieczny jest bodziec biochemiczny, aby mogły skiełkować, a takie bodźce wytwarzają inne grzyby mikoryzowe.

prezentacja: