Drzewa liściaste

 


prof
mykoflor-prezentacja

X

 

GRZYBY DRZEW LIŚCIASTYCH

Doskonała dla wszystkich gatunków drzew liściastych w różnych odmianach:

Dąb Quercus
Buk Fagus
Brzoza Betula,  
Grab Carpinus
Klon Acer,
Lipa Tilia
Leszczyna Corylus
Topola Populus
Wierzba Salix

Rośliny uprawiane i sadzone przez człowieka są pozbawione swoich naturalnych sprzymierzeńców. Jednym z nich są grzyby mikoryzowe, które w naturalny sposób współżyją z korzeniami roślin. Szczepionka którą oferujemy zawiera żywe strzępki grzybni.Grzybnia rozrastając się zwiększa powierzchnię chłonną korzeni i zdecydowanie poprawia kondycję roślin, wspomagając również wiele innych funkcji fizjologicznych.

Wszystkie drzewa liściaste wymagają obecności grzybów ektomikoryzowych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju. Z wielu doświadczeń naukowych i praktyki wynika, że w towarzystwie naszej grzybni, adaptacja roślin po wysadzeniu na miejsce stałe inne niż las, przebiega bez stresów przesadzeniowych. Również dalszy wzrost jest zdecydowanie lepszy, drzewa mniej cierpią od chorób i stresów środowiskowych. Więcej informacji w prezentacji na stronie głównej Szczepionka ektomikoryzowa jest jako gotowa w postaci uwodnionego hydrożelu w opakowaniach amatorskich o pojemności koło 0,25 l oraz w wersji profesjonalnej jako koncentrat lub gotowa w opakowaniach 2 i 5 litrowych.

Fot. 1 Fot. 2 Fot. 3
Fot. 4 Fot. 5 Fot. 6
Fot. 7 Fot. 8 Fot. 9
Fot. 10 Fot. 11 Fot. 12

Co daje mikoryza roślinie:
-lepsze odżywienie przez wyższą dostępność składników pokarmowych, w tym trudno przyswajalnych (fosfor, żelazo )
-lepsze zaopatrzenie w wodę (większa odporność na suszę) przez zwiększenie powierzchni chłonnej korzenia
-zwielokrotnienie powierzchni chłonnej systemu korzeniowego i stymulacja jego wzrostu
- wyższą odporność czynną i bierną na patogeny (fytoftoroza, fuzarioza i inne)
-lepsze i obfitsze kwitnienie, owocowanie, kondycja, żywy wygląd
-mniejsza wrażliwość na stresy środowiskowe: nieodpowiednie pH, zasolenie, susza, toksyny, metale ciężkie

Oferowane Państwu grzybnie mikoryzowe są wyizolowane z korzeni roślin rosnących w najlepszych siedliskach. Przetestowane w licznych doświadczeniach w Laboratorium Grzybów Mikoryzowych MYKOFLOR. Nasze preparaty są produktem naturalnym rozmnożonym w warunkach laboratoryjnych; nie zawierają patogenów ani saprofitów (testowane mikrobiologicznie).
Wszystkie oferowane szczepionki są “żywą grzybnią mikoryzową”, co oznacza iż znajdują się tam żywe strzępki grzybni, gotowe do natychmiastowego zasiedlenia korzeni, które znajdują się w ich zasięgu. Jest to bardzo ważne, gdyż tylko nasza firma oferuje tak bogaty asortyment grzybni biologicznie aktywnych.
Żywa grzybnia mikoryzowa w odróżnieniu od preparatów suchych jest w stanie uwodnionym gotowa do natychmiastowej reakcji z rośliną. W formie żelowej zawiesiny ma trwałośc paru lat w temperaturze około 0stC, a żywotność traci po wysuszeniu.
Najważniejszą zaletą tak przygotowanych szczepionek jest łatwość i szybkość nawiązania przez grzyby symbiozy z rośliną, gdyż żywe strzępki są gotowe do tego i wręcz czekają na korzenie, które przecież są ich żywicielem. Zupełnie inaczej jest gdy podajemy suchą szczepionkę zarodnikową. Zarodniki bowiem kiełkują niechętnie, konieczny jest bodziec biochemiczny, aby mogły skiełkować, a takie bodźce wytwarzają inne grzyby mikoryzowe.

Chcesz wiedzieć więcej?
MIKORYZA to występująca od początków życia na Ziemi symbioza grzybów i roślin. Dzięki grzybom rośliny mogły opanować wiele miejsc niesprzyjających wegetacji i rosnąć w najtrudniejszych warunkach. Jako naturalny stymulator wzrostu mikoryza zawsze pomaga.
Ektomikoryza jest formą mikoryzy (symbiozy grzyba z korzeniem) polegająca na wnikaniu strzępek grzybni tylko do kory bez wrastania do komórek korzenia. Nitkowata sieć grzybni oplata korzenie drzew, zwiększając przy tym powierzchnie chłonną korzenia poprawiając zaopatrzenie rośliny w wodę i sole mineralne. Enzymy wydzielane przez grzyby rozkładają niektóre składniki próchnicy, tak że oba organizmy mogą je wykorzystywać. Grzyby pobierają też z gleby związki azotowe i fosforowe udostępniają je drzewom, oraz wytwarzają witaminy z grupy B i inne ciała czynne , które bezpośrednio regulują wzrost roślin. W zamian za to mikoryzy otrzymują wysokogatunkowe węglowodany i inne substancje odżywcze, których ze względu na brak chlorofilu nie są w stanie same wyprodukować, a dla roślin to produkt uboczny i niewiele z nich korzystają. Grzyby mikoryzowe i rośliny zawsze ściśle ze sobą współpracują czerpiąc wzajemne korzyści.

 

 

SYMBIOZY MIKORYZOWE I BAKTERIE WSPOMAGAJĄCE MIKORYZY POMOCNE W HODOWLI WIERZBY ENERGETYCZNEJ (SALIX VIMINALIS L.) W WARUNKACH STRESU EKOLOGICZNEGO.

Wyniki badań mikoryz wierzbowych autorstwa prof. AJD dra hab. Piotra Krupy.

W ostatnich latach coraz wyraźniej dostrzegamy problem nieodwracalnego zużycia naturalnych zasobów energii. Powszechne stało się już pozyskiwanie jej z nowych, alternatywnych źródeł. Jednym z obiecujących rozwiązań jest wykorzystanie biomasy roślinnej. Hodowla szybkorosnących drzew i krzewów nie tylko rozwiązuje problem pozyskiwania nowych źródeł energii, ale także stanowi doskonałą alternatywne zagospodarowania nieużytków, wzbogacenia krajobrazu, wzmocnienia gruntu czy dostarczenia pożywienia dla zwierzyny. Doświadczenia krajów skandynawskich, które problemem odnawialnych źródeł energii zajmują się od ponad 30 lat, pokazują, że doskonale w warunkach europejskich nadaje się do tych celów wierzba. Rodzaj Salixposiada ponad 300 gatunków, zasiedlającymi skrajne siedliska – od suchych i ubogich po wilgotne i żyzne. Do celów komercyjnych wyselekcjonowano wiele form i odmian wierzby konopianki (Salix viminalis), naturalnie występującej nad brzegami rzek stawów. Od kilku lat w wielu miejscach Polski powstają liczne plantacje wierzby energetycznej, której produkcja może być opłacalna zarówno ze względów ekonomicznych jak i ekologicznych. Wiele zakładanych na terenach porolnych plantacji wierzby energetycznej choruje, a przewidywane wartości biomasy są nieosiągalne. Najbardziej prawdopodobną przyczyną obumierania sadzonek może być brak w glebie odpowiednich symbiontów grzybowych i bakteryjnych.

Jak wykazały liczne badania przeprowadzone przez zespół Katedry Mikrobiologii i Biotechnologii Akademii Jana Długosza w Częstochowie, mikoryzy i towarzyszące im bakterie są niezbędne do wzrostu i rozwoju wierzby energetycznej. Symbioza grzybowo-bakteryjna to nie tylko zwiększenie biomasy (ryc 1), to często jedyna droga do przetrwania roślin na określonym terenie. Udowodniono dla przykładu ochronną rolę bakterii i grzybów wspomagających wzrost wierzby podłożu skażonym polutantami w tym metalami ciężkimi (Krupa 2006, Krupa, Jaworska 2007, Krupa 2009, MarczaK, Myga, Krupa 20010) . Przewaga zmikoryzowanych sadzonek uwidacznia się więc najwyraźniej w trudnych warunkach wzrostowych roślin. Na terenach trudnoodnawialnych, porolnych, antropogenicznych symbionty umożliwiają przetrwanie roślin dostarczając im zwiększone ilości wody i soli mineralnych, filtrując i immobilizując zanieczyszczenia, a także chroniąc korzenie przed atakiem patogenów.

1. Piotr Krupa (2006) Bakterie i grzyby wspomagające rozwój wierzby energetycznej (Salix viminalis). Acta Agraria et Silvestria. Vol. XLIX: 297-303

2. Piotr Krupa, Magdalena Jaworska.2007. Willow (Salix viminalis L.) and bioticfactors affecting its growth under haevy metals stress. Ecological Chemistry and Engineering.vol 14, No 9 : 981-987.

3. Piotr Krupa. 2009. Ektomikoryzy i ich znaczenie dla roślin rosnących na terenach zdegradowanych przez przemysł. Sylwan 153 (3) 189-196.

4. Magdalena Marczak, Magdalena Myga-Nowak, Piotr Krupa. 2010. Ekologiczne aspekty współżycia roślin z grzybami.Sylwan 154 (4): 234-241

 

Rys 1. Wykres zależność średniej suchej masy pędów wierzby energetycznej od rodzaju grzyba zastosowanych w doświadczeniu

Ważne dla plantatorów wierzby!

Ważne dla plantatorów wierzby! w oparciu o 6-cio letnie doświadczenia zrobiliśmy kalkulację opłacalności ekonomicznej zamikoryzowania 1 ha plantacji wierzby energetycznej. Doświadczenia zaczęte w Popowie Ignacewie koło Gniezna były kontynuowane w Olsztynie pod kierunkiem dra Andrzeja Klasy. Z kalkulacji wynika jasno czysty zysk rocznie minimum 1400 zł po odliczeniu kosztów mikoryzacji, którą oczywiście robimy tylko raz na danej plantacji. Nie uwzględniono możliwych oszczedności na nawozach i innych np. zamierania wskutek chorób korzeniowych. Proszę przeanalizować i pomyśleć o zamówieniach.

W. Szałański – MYKOFLOR

Artykuły w Głosie Szczecińskim

 

Szanowni inwestorzy plantacji wierzby energetycznej!

Po przeanalizowaniu wyników doświadczeń z mikoryzacją wierzby energetycznej mam typowo finansowe spostrzeżenia:
  • * Załóżmy wirtualne 100 hektarów wierzby bez mikoryzy
  • * Podając na plantację szczepionkę mikoryzową dla wierzby osiągamy przyrost energetyczny minimum 40%
  • * Chcąc osiągnąć taki plon musimy do tych 100 ha. dosadzić nastepne 40 ha
  • * Koszt założenia takiej plantacji to koszt gruntu czyli 40 x 5 000 zł = 200 000 zł oraz koszt obsadzenia 40 x 8 000 zł = 320 000 zł co czyni razem circa 520 000 zł
  • * Koszt mikoryzacji 100 ha plantacji to 250 000 zł
  • Wynik finansowy : zostaje 270 000 zł

OPŁACALNE ?

 

Artykuł w Gazecie Wyborczej

Zapraszamy do przeczytania artykułu opublikowanego w naukowej sekcji Gazety Wyborczej na temat mikoryzacji drzew terenów miejskich. Autorem tekstu jest pani red. Joanna Bosakowska.

kliknij na obrazek, aby powiększyć