Szczepionki amatorskie

Oferta szczepionek mikoryzowych na 2016 rok:

 

UWAGA!

Wszystkie szczepionki mikoryzowe otrzymują nazwę MYKOFLORIN.

Dodatkowy opis określa rodzaj roślin dla jakich jest dedykowana

 Szczepionki dla amatorów; są przygotowane w postaci wodno-żelowej zawiesiny żywej grzybni, do natychmiastowego użycia. Sposób użycia podajemy pod opisem szczepionki. Zalecamy zużycie preparatu w całości po jego otwarciu, a jeżeli konieczne jest rozłożenie w czasie, to nie powinno trwać to dłużej niż ok. 2 tygodnie z założeniem przechowania w chłodzie, temperatura OD +1 do +10 C. Deklarujemy w 1 ml. szczepionki min. 100 jednostek propagacyjnych (fragmentów strzępek grzybni).

SZCZEPIONKI EKTOMIKORYZOWE

Zawierają żywe strzępki grzybni wyizolowanych z korzeni oraz owocników grzybów mikoryzowych. Ich najważniejszą funkcją jest tworzenie mikoryz a przez to wspomaganie biologiczne wzrostu i rozwoju miko ryzowanych roślin. Pojawienie się owocników jest możliwe ale nie obowiązkowe i traktujemy to jako swoistą premię. Szczepionka ma formę zawiesiny wodno-żelowej

MYKOFLORIN IGLASTE

Wszystkie rośliny iglaste są obligatoryjnie ektomikoryzowe co oznacza iż dla prawidłowego wzrostu i rozwoju wymagają obecności grzybów ektomikoryzowych na ich systemie korzeniowym. W składzie szczepionki są grzyby o wysokich walorach mikoryzacyjnych. W szczepionce mogą występować grzyby nie oznaczone a izolowane z korzeni dziko rosnących drzew iglastych; izolaty takie są wartościowe jako dobre mikoryzanty i helpery mikoryzowe.
Ponieważ mikoryzujemy drzewa (korzenie) to robimy ten zabieg właśnie dlatego, aby ułatwić trudne życie w nienaturalnym środowisku, jakim jest dla nich ogród. W ten sposób zbliżamy siedlisko ogrodowe do siedliska leśnego z którego wszystkie drzewa pochodzą (często z innych stref geograficznych).

 

 

MYKOFLORIN DRZEWA LIŚCIASTE

Ta szczepionka ektomikoryzowa jest przeznaczona dla drzew z rodzajów: Quercus, Fagus, Betula, Carpinus, Acer, Tilia, Corylus, Populus, Salix i innych, czyli większości drzew liściastych stosowanych w zadrzewieniach i ogrodach. Grzyby mikoryzowe wchodzące w jej skład są izolatami z korzeni w. wym. drzew. Są one bardzo ważne dla wzrostu i rozwoju tych drzew, gdyż w przyrodzie wyjątkiem są sytuacje, kiedy nie ma mikoryzy na korzeniach, dlatego wprowadzenie ich daje szanse na dobry ich wzrost.

 

 

RODODENDRONY ,BORÓWKI I INNE WRZOSOWATE

szczepionka dla tej rodziny, zawiera izolaty grzybni z korzeni wrzosów i dzikich karpackich rododendronów. Znajdziemy w niej grzyby z rodzaju Oidiodendron oraz Hymenoscyphus sp tworzące tzw. Mikoryzę Ericoidalną (ERM). Grzyby te w przypadku roślin wrzosowatych są wręcz niezbędne do normalnego ich funkcjonowania w środowisku naturalnym. Uzasadnione jest to głównie budową anatomiczną tej grupy roślin, które na korzeniach nie wytwarzają włośników, jak wiadomo odpowiedzialnych za pobieranie wody i składników mineralnych. Jeżeli nie mają na korzeniach grzybów mikoryzowych, znacznie trudniejsze a czasami prawie niemożliwe pobieranie tych życiowych składników powoduje słaby wzrost, żółte liście, brak kwitnienia i nawet zamieranie roślin. Dlatego na takich zaniedbanych roślinach najszybciej widać efekty mikoryzy; po jej wprowadzeniu szybko zmieniają wygląd. Szczepionka zawiera grzyby wielokrotnie testowane w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa na efektywność wzrostową i ochronną wobec groźnych patogenów korzeniowych jakPhythophthora sp. Wspomaganie odporności jest często jednym z najważniejszych efektów mikoryzowych dla wrzosowatych.

Ulotka informacyjna (pdf)

Artykuł: Mikoryza roślin wrzosowatych (pdf)

 

MYKOFLORIN :Maliny, Porzeczki, Jeżyny, Agrest, Winorośl

Szczepionka dla wymienionych gatunków zawierająca izolaty grzybów mikoryzowych znalezionych na ich korzeniach. Zawiera grzyby ektomikoryzowe, które w warunkach ogrodowych prawie nie zasiedlają korzeni tych roślin, ponieważ mogą mieć również endomikoryzy. Wprowadzenie ektomikoryz znacznie poprawia parametry fizjologiczne roślin i w efekcie smak i jakość zbieranych owoców; a o to przecież chodzi.

 

 

MYKOFLORIN DRZEWA OWOCOWE I RÓŻOWATE

Szczepionka ta zawiera izolaty grzybów ektomikoryzowych z dziko rosnących drzew owocowych i innych różowatych ( jabłoń, grusza, czereśnia, głóg, jarząb i inne). Efekty symbiozy mikoryzowej są podobne jak w przypadku innych owocujących roślin, czyli zwyżka jakości i wielkości plonu, poprawa odporności na choroby itp.

 

 

SZCZEPIONKI ENDOMIKORYZOWE

Zawierają wysuszone i uśpione strzępki grzybów endomikoryzowych w miale torfowym, czyli ta szczepionka jest sucha i ożywa po uwodnieniu. Nie wytwarza owocników kapeluszowych.

TRAWY

Jak wszystkie rośliny zielne współżyją wyłącznie z grzybami endomikoryzowymi. W składzie szczepionki zawarte są grzyby z rodzaju Glomus oraz Gigaspora. Obserwowane przez amatorów efekty, to piękny gęsty trawnik odporniejszy na letnie susze. To o co chodzi miłośnikom przydomowego trawnika. Aby jednak był pożądany efekt zalecamy stosowanie zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

 

 

projekt i realizacja