Bardzo ważna informacja dla SADOWNIKÓW !

W latach ubiegłych wykonane zostały z powodzeniem próby zastosowania naszych szczepionek mikoryzowych w sadach krajowych i chorwackich. W ich efekcie okazało się, że grzyby mikoryzowe wpływają na wzrost plonu jakościowy i ilościowy (informacje na stronie). Jabłka są smaczniejsze o czym informowali nas amatorzy, którzy są bardzo uważnymi obserwatorami. W sadzie gruszowym w Wojciechowie gm. Łaziska grzyby mikoryzowe poprawiły pobieranie żelaza i innych minerałów na glebie wapiennej o bardzo wysokim pH. W tym roku spodziewamy się pełnego efektu. To wszystko i jeszcze więcej potrafią grzyby ektomikoryzowe rozmnażane w firmie MYKOFLOR.

Ale mamy rewelację uprawowo-ekologiczną. Udało nam się uzyskać absolutny przebój na tym polu; dzięki współpracy z wiodącym instytutem niemieckim wprowadzamy  do sprzedaży grzyby wyspecjalizowane w zwalczaniu pasożytniczych nicieni oraz owadów, takich jak owocówki, które zimują w gruncie. Można więc ograniczyć lub zaniechać opryski insektycydami. Jednocześnie dzięki ograniczeniu populacji nicieni uzyskujemy znacznie lepszą kondycję drzew, które są oczywiście dodatkowo wspomagane grzybami mikoryzowymi. Grzyby te są aplikowane łącznie ze szczepionką mikoryzową i  razem z nią są aprobowane przez system korzeniowy.

Dla pierwszych sadowników zamawiających tę nowoczesną biotechnologię przewidujemy promocyjne ceny za taki kompleks. Kontakt i zamówienia wyłącznie do mnie.

Włodzimierz Szałański
Tel. 502 236 128