Oliwa z oliwek – wyniki analizy

Pod moim nadzorem w listopadzie 2013 r. w akredytowanym laboratorium Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przeprowadzono analizę oliwy z oliwek. Oliwę otrzymano z czterech partii oliwek, zebranych w Chorwacji. Oliwki pochodziły z plantacji zaszczepionych szczepionkami z grzybami ektomikoryzowymi wyprodukowanymi przez firmę Mykoflor na tle odpowiednich obiektów kontrolnych. Na jednej plantacji uprawiano lokalną odmianę oliwek, a na drugiej najbardziej powszechnie uprawianą w Północnych Włoszech i Chorwacji odmianę Lecino (Lecchino). Pod uwagę wzięto najważniejsze chemiczne parametry oliwy, czyli skład kwasów tłuszczowych, zawartość tokoferoli (witaminy D) i wskaźniki świeżości oliwy – liczby: nadtlenkową i kwasową, a także zawartość substancji beztłuszczowych.
Skład kwasów tłuszczowych wszystkich badanych próbek był typowy dla oleju roślinnego dobrej jakości. W przypadku oliwy wytłoczonej z lokalnej odmiany oliwek stwierdzono nieco wyższy udział zarówno jednonienasyconych kwasów tłuszczowych jak i najcenniejszych w żywieniu człowieka kwasów  3 dla oliwy z plantacji szczepionych grzybami mikoryzowymi niż dla oliwy z plantacji kontrolnej. Także oliwa wytłoczona z oliwek Lecino z plantacji zaszczepionych grzybami charakteryzowała się wyższą zawartością kwasów jednonienasyconych niż oliwa z plantacji kontrolnej. Korzystny wpływ zaszczepienia oliwek grzybami ektomikoryzowymi zaznaczył się także wzrostem zawartości witaminy D (tokoferoli) w oliwie dla obu odmian.
Oba wskaźniki świeżości (liczby kwasowa i nadtlenkowa) jednoznacznie wskazują na to, że analizowane próbki oliwy były absolutnie świeże (norma dla liczby nadtlenkowej to 6 a dla kwasowej to 8), a niewielkie różnice nieistotne. Natomiast w obu przypadkach zawartość substancji nie będących tłuszczami w każdym przypadku była niższa dla oliwy wytłoczonej z oliwek z plantacji mikoryzowanej. Warto dodać, że naszym zdaniem korzystne efekty mikoryzacji wraz z pojawieniem się owocników szlachetnych grzybów (co jest dodatkowym źródłem dochodu dla plantatora) będą występowały w następnych latach.