Oliwki- podsumowanie wyników po 2 latach od mikoryzacji !

Oliwki na plantacji Omajola w Istrii – Chorwacja, mikoryzowane naszą szczepionką w maju ubiegłego roku, zostały 10 października zebrane i przywiezione do Olsztyna w celu wykonania analiz. Wszystkie wyniki, łącznie z naszymi pomiarami zrobionymi przez Roberta Ślęzaka, zamieszczamy poniżej. Jednak aby je w pełni docenić wymagają kilka słów komentarza.

1- Wielkość owoców; pokazany wynik 300% świadczy o ogromnym wpływie ektomikoryz na plonowanie w warunkach niedoborów wody ale przy dobrym nasłonecznieniu. Oczywiście, chociaż jest on uzyskany na plantacji, to na innej odmianie i innej plantacji będzie inny, ale pewnym jest przyrost masy owoców i co za tym idzie wzrost plonów; szacujemy go średnio na 40-60%. Ale przy tylko tego rzędu przyroście masy, koszt mikoryzacji może się zwrócić już w pierwszym sezonie po jej wykonaniu.
Dodatkowym efektem plonotwórczym po zaszczepieniu ektomikoryzy jest większa ilość kwiatów a następnie owoców. Tak więc w sumie mamy więcej owoców o większej masie.

2- Zawartość tłuszczu; większa o 40% ilość tego najważniejszego składnika pokazuje dodatkowe walory plonotwórcze ektomikoryz naszej produkcji. Przypomnę, że w roku ubiegłym też była istotnie większa zawartość oliwy w owocach bo około 20%. Jeżeli policzymy tylko dodatkowy plon oliwy, to już mamy pewność opłacalności mikoryzacji.

3- Obserwowane były również wżery muchówek, które składając jaja na owocach powodują ich zarobaczywienie. W przypadku owoców z drzew zamikoryzowanych, ilość larw była znacznie mniejsza, jak również ilość owoców opadłych. Różnice dochodzą do kilkudziesięciu procent. Tajemnica tkwi w twardszej skórce owoców z drzew mikoryzowanych, gdyż lepsze pobieranie składników mineralnych sprzyja temu zjawisku. Podobne efekty są z uszkodzeniami liści kasztanowców przez szrotówka kasztanowcowiaczka.

4- Inne choroby i szkodniki , dzięki większej odporności oliwek i twardszej skórce owoców i liści, mają mniejszy wpływ na zdrowie i plonowanie drzew.

Reasumując możemy stwierdzić, że efektywność plonotwórcza i prozdrowotna naszych szczepionek ektomikoryzowych jest bardzo duża i w warunkach południa Europy są nie do zastąpienia przez cokolwiek innego, gdyż ektomikoryza jest najtańszym i najbardziej ekologicznym środkiem intensyfikacji produkcji.