Ważne dla plantatorów wierzby!

Szanowni inwestorzy plantacji wierzby energetycznej!

Po przeanalizowaniu wyników doświadczeń z mikoryzacją wierzby energetycznej mam typowo finansowe spostrzeżenia:

  • * Załóżmy wirtualne 100 hektarów wierzby bez mikoryzy
  • * Podając na plantację szczepionkę mikoryzową dla wierzby osiągamy przyrost energetyczny minimum 40%
  • * Chcąc osiągnąć taki plon musimy do tych 100 ha. dosadzić nastepne 40 ha
  • * Koszt założenia takiej plantacji to koszt gruntu czyli 40 x 5 000 zł = 200 000 zł oraz koszt obsadzenia 40 x 8 000 zł = 320 000 zł co czyni razem circa 520 000 zł
  • * Koszt mikoryzacji 100 ha plantacji to 250 000 zł
  • Wynik finansowy : zostaje 270 000 zł

OPŁACALNE ?


Ważne dla plantatorów wierzby! w oparciu o 6-cio letnie doświadczenia zrobiliśmy kalkulację opłacalności ekonomicznej zamikoryzowania 1 ha plantacji wierzby energetycznej. Doświadczenia zaczęte w Popowie Ignacewie koło Gniezna były kontynuowane w Olsztynie pod kierunkiem dra Andrzeja Klasy. Z kalkulacji wynika jasno czysty zysk rocznie minimum 1400 zł po odliczeniu kosztów mikoryzacji, którą oczywiście robimy tylko raz na danej plantacji. Nie uwzględniono możliwych oszczedności na nawozach i innych np. zamierania wskutek chorób korzeniowych. Proszę przeanalizować i pomyśleć o zamówieniach.

W. Szałański – MYKOFLOR