Wpływ zastosowania mikoryzy na wielkość, jakość plonu i skład chemiczny winorośli odmiany Danmarpa Polonia.

Patrycja Szelągowska

Praca magisterska wykonana
W Katedrze Ogrodnictwa, Pracownia Sadownictwa
Promotor: dr hab. inż. Piotr Chełpiński, prof. nadzw.

plik PDF 1,42 MB